Bloemekeswijk Lovendegem

Opdracht

De opdracht omvat het vernieuwen van een volledige wijk in Lovendegem (zowel onder- als bovenbouw). Tevens worden de afkoppelingsstudies van +- 500 woningen uitgevoerd. 

 

Hoewel de globale opbouw van de wegenis in de Bloemekeswijk een zekere uniformiteit vertoont, geeft de wijk ruimtelijk momenteel toch een versnipperde indruk. De eerste prioriteit van het wegenisontwerp is het realiseren van een veilig, leesbaar en coherent geheel. 

 

In de Bloemekeswijk wordt een maximale afkoppeling nagestreefd. Deze visie wordt ook door de gemeente Lovendegem en de rioolbeheerder TMVW gesteund. Alle verharde en onverharde oppervlakken worden op de RWA-leiding aangesloten.

 

Dit project beoogt de renovatie van het centraal gebied (aanleg van een optimaal gescheiden stelsel). Hiertoe zal in de volledige Bloemekeswijk een 2DWA-stelsel worden aangelegd. De bestaande riolering wordt opgebroken en vervangen door een regenwaterriolering en een 2DWA-riolering (diam. minimaal 250mm). Er wordt gestreefd om de DWA steeds onder een helling van 5mm/m aan te leggen, tevens wordt de riolering nooit dieper dan 3,5m aangelegd waardoor op diverse plaatsen een opvoergemaal dient te worden voorzien.

Het regenwater zal geloosd worden in ’t Liefken (1e categorie).

Locatie
Lovendegem
Opdrachtgever
Aquafin, TMVW en gemeentebestuur Lovendegem
Realisatie
studie 2010 - heden