Hydronautstudie Merchtem

Opdracht

Voorwerp:
Opmaak databank in infonet.
Opmaak model bestaande toestand in infoworks.

 

Toelichting:
Het studiegebied betreft het volledige grondgebied van Merchtem en bevindt zich in de zuiveringsgebieden Merchtem, Merchtem – Peizegem, Dendermonde, Opwijk – Mansteen, Opwijk – Langevelde, Asse – Bollebeek, Meise – Oppem, Grimbergen.

 

De studie heeft als doel het in kaart brengen en evalueren van het aanwezige stelsel en het lokaliseren van de knelpunten in het stelsel. Om het beoogde doel te behalen is het volledige gebied geïnventariseerd en het rioolstelsel opgemeten. De inventarisatie en de opmetingen zijn vervolgens verwerkt en ingebracht in Infonet. Dit resulteerde in de databank bestaande toestand. In tweede instantie is het stelsel gemodelleerd in Infoworks waarbij de effecten van de regenval op de riolering onderzocht werden. Het model bestaande toestand is onderworpen aan historische dataverificatie.

Locatie
Merchtem
Opdrachtgever
Infrax
Realisatie
2008-2014