Onderwijs

Gebouwen voor de onderwijssector hebben een grote diversiteit : leslokalen, sportinfrastructuur, recreatievoorzieningen, administratieve lokalen, laboratoria, eetvoorzieningen, …

Akoestiek, flexibiliteit, kostenbewustzijn, duurzaamheid zijn hier de sleutelwoorden.

Wij ontwerpen de infrastructuur waarin de leerlingen / studenten de ruimte hebben om zich te ontwikkelen.