GBS Staakte

Opdracht

De stadsschool Staakte was buiten zijn voegen gegroeid en grotendeels gehuisvest in containerunits. Evolta ontwierp (architectuur, stabiliteit, technieken, EPB en veiligheidscoördinatie) een nieuwbouwproject met een kleuterafdeling gegroepeerd rond een centrale overdekte binnenkoer, een lagere school, refter en turnzaal. Dit project van 6.3 mio EUR excl. BTW (met AGION-subsidies) werd binnen 15 maanden in twee opeenvolgende fases gerealiseerd terwijl de school in gebruik bleef.

Locatie
Lokeren
Opdrachtgever
Stadsbestuur Lokeren
Realisatie
2011