Openbaar

Gebouwen met een openbare functie kunnen moeilijk onder een globale noemer gevat worden, aangezien de diversiteit aan functies zo groot is: bibliotheken, dienstencentra, sportinfrastructuur, cultuurcentra, technische faciliteiten, …

Evolta kan, vanuit haar brede ervaring, instaan voor een geïnspireerde invulling van alle programma’s.