Doortocht Elewijt

Opdracht

Het projectgebied omvat het gedeelte van de Tervuursesteenweg (N227) op het grondgebied van Zemst tussen de gemeentegrens met Perk (Steenokkerzeel) en de Robert Schumanlaan (N267). De Tervuursesteenweg (N227) is onderdeel van de verbinding tussen Brussel (Tervuren) via Zaventem, Steenokkerzeel, Zemst naar Mechelen. Gezien de ligging  nabij  en parallel aan de E19 vormt deze weg een alternatief voor de verplaatsing over de hoofdweg van Brussel naar Mechelen.

 

Lengte projectgebied: ± 2,40 km. Aanleiding voor de werken is de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de opwaardering van de verouderde weginfrastructuur. 

De herinrichting omvat:
- de heraanleg van fietspaden en wegenis
- de heraanleg van de riolering
- de herinrichting van de doortocht Elewijt
- herinrichting van het openbaar domein

 

Voor de herinrichting van dit dossier werden een module 13 (mbt aanleg van de fietspaden) en een module 3 (mbt herinrichting doortocht Elewijt) afgesloten. Hiervoor werden bijgevolg de nodige start- en projectnota’s opgemaakt en conform verklaard. Ook voor het rioleringsontwerp werd een subsidieprocedure doorlopen.

 

Voor de aanleg van de fietspaden en riolering dienden gronden ingenomen en onteigend te worden. Hiervoor werden de nodige grondinnameplannen opgemaakt en werd een onteigeningsprocedure doorlopen. Er werd ook rekening gehouden met de doorstroming van het verkeer, met de aanwezigheid van een route van De Lijn en met de as voor uitzonderlijk verkeer.

De werf werd in 3 fases verdeeld met als doel de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Locatie
Zemst
Opdrachtgever
AWV en gemeentebestuur Zemst.
Realisatie
2012 - 2013