Noorderlaanbruggen Antwerpen

Opdracht

De Noorderlaanbruggen over het Albertkanaal zijn tussen 2007 en 2009 uitgevoerd; met name twee naast elkaar gelegen bestaande bruggen zijn vervangen om de doorvaarthoogte te vermeerderen met  2m, het kanaal dat plaatselijk was ingesnoerd op zijn definitieve breedte te brengen en om het wegverkeer te scheiden van  het bus/tramverkeer. Het verbreden van het Albertkanaal was ook begrepen in de werken.

 

Onze opdracht betrof de leiding der werken, het dagelijks toezicht en de technische controle en het projectmanagment (beheer van het  budget en de timing).

De complexiteit van de werken volgde uit de verplichting tijdens uitvoering om steeds 4 rijvakken berijdbaar te houden (twee voor wegverkeer en twee voor busverkeer) en dat er één tweerichtingsfietspad moest ter beschikking blijven. Tevens kon de scheepvaart maar onderbroken worden over 24 u tijdens het weekend mits aanvraag zes weken vooraf. 

 

Dit had tot gevolg dat  de werken zijn ingedeeld in 10 fases, rekening houdend dat een eerste nieuwe brug twee meter hoger was dan de bestaande naastliggende brug en dat de aanloophellingen om het niveauverschil te nemen veel langer waren. Voor elke fase zijn aangepaste wegomleggingen voorzien.

 

Om aan de eisen van verkeersdoorstroming te kunnen voldoen werd één van de bestaande bruggen verbreed tot er 4 rijvakken ter beschikking konden worden gemaakt  terwijl de wegbrug werd gebouwd. Vóór de werken aan de bruggen werd eerst een tijdelijke fietsersbrug met aanloophellingen  naast de bestaande bruggen gebouwd.

 

Tevens moest het Albertkanaal in twee fases, per brug, worden verbreed.

 

De montage van de  brug boven het Albertkanaal was een huzarenstukje waarbij de zijoverspanningen per ponton werden aangevoerd, aan wal werden gereden en werden gemonteerd op het landhoofd tot over de pijlers door middel van trailers. Het middendeel werd eveneens per ponton aangevoerd en werd van op het ponton omhoog getrokken aan de zijoverspanningen. Uiteindelijk werden de delen aan elkaar gelast, gedurende drie weken, van op een hangstelling.

Locatie
Antwerpen
Opdrachtgever
BAM
Realisatie
2007 - 2009