Riolering

Het afvoeren van zowel regenwater als vuilwater is een problematiek die al duizenden jaren oud is. Reeds bij de Egyptenaren, de Kretenzers, de oude Grieken, Romeinen… bestonden al ingenieuze rioleringssystemen die in steden, huizen en paleizen het onwelriekend goedje op een georganiseerde manier wegvoerden. De uitspraak “geld stinkt” (‘pecunia olet’) is zelfs terug te voeren op de winstgevende business die riolering was in het Romeins keizerrijk.

 

Hoewel de doelstelling sinds die eerste riolering nog niet bijster veel is veranderd, is de aanpak en benadering van de problematiek bij rioleringsontwerp nu wel compleet anders. De regelgeving, randvoorwaarden en parameters waarbinnen gewerkt moet worden zijn immers veel strikter geworden. Daarenboven is de noodzaak voor specifieke regenwaterrioleringen steeds groter geworden, naarmate Vlaanderen steeds verder verhardde. Deze verharding belemmert immers de natuurlijke afvoer van het hemelwater via infiltratie in de grond of via grachten en waterlopen naar de zee.

 

Evolta heeft een jarenlange expertise opgebouwd inzake het ontwerp van rioleringssytemen, van beperkte tot zeer complexe systemen. Hierdoor kunnen wij onze klanten een complete benadering aanbieden bij het rioleringsontwerp, vanaf een eerste scenario-analyse tot en met de uitvoering van het ontwerp. Daarnaast begeleiden en ondersteunen wij hen bij subsidieaanvragen, afstemming met wegeniswerken en nutsmaatschappijen, communicatie naar belanghebbenden en omwonenden…

 

Door onze ervaring bieden wij niet enkel een ontwerp dat voldoet aan de geldende wetgeving, maar kunnen wij ook oplossingen voorstellen die de vooropgestelde doelstellingen zo economisch mogelijk realiseren. Op die manier ondersteunen wij de toepassing van een eeuwenoude techniek in het derde millennium volgens moderne standaarden.