Retentiebekken Molenveldloop

Opdracht

Het bouwen van een retentiebekken op de Molenveldloop ter hoogte van de aansluiting op de Nete had tot doel overstromingen te vermijden.

 

De Nete is immers aan getijde onderhevig en voorzien van dijken waardoor de Molenveldloop gedurende hoogtij zijn water niet kan lozen.  Teneinde wateroverlast in de toekomst te vermijden moest een optimum worden gezocht tussen de grootte van een retentiebekken en een pompdebiet.  Er kan immers gedurende hoogtij nooit voldoende water geborgen worden om een pompinstallatie te vermijden.

Om de afvoer te kunnen verzekeren werden 2 schachtpompen geplaatst van elk 635 l/s.

 

Het bufferbekken heeft een nuttig volume van 2540 m³ en werd geïntegreerd in een geheel van natuurtechnische milieubouw. 

Het water van de Molenveldloop is afkomstig van de boszone kant Lier tussen de Liersesteenweg en de Nete, een deel oppervlakte-afstroming ten noorden van de Liersesteenweg en daarnaast nog de riooloverstort van een groot deel van Duffel.

Locatie
Duffel
Opdrachtgever
Provinciebestuur Antwerpen en Aquafin
Realisatie
2010