A. De Croylaan Aarschot

Opdracht

Doorheen de Anton De Croylaan en de Pieter Verhaeghenlaan is een brede wandelboulevard, afgescheiden van gemotoriseerd verkeer, voorzien. Deze wandelboulevard accentueert de voetgangersverbinding van het station naar het centrum van Aarschot en maakt de toegang tot het centrum veiliger voor voetgangers. Het Gilsonplein is volledig heringericht. Een deel  van de Pieter Verhaeghenlaan is afgesloten voor het doorgaand verkeer en, als uitbreiding van het plein, met een woonerfkarakter heraangelegd.   

 

In de straten binnen het studiegebied is een gescheiden rioolstelsel voorzien. Het hemelwater is on-line gebufferd vooraleer het vertraagd in de ingebuisde “Moutlaak”  (waterloop nr. 3.004)  loost. Onder het parkeerplein van de brandweerkazerne naast de Boudewijnlaan is een bufferbekken met afmetingen ± 20 m x 20m x 2m voorzien. Dit ondergronds bufferbekken is onderhoudsvriendelijk, want inspecteerbaar en reinigbaar. Het bufferbekken schept de nodige buffering voor het regenwater.

 

Het afvalwater wordt afgevoerd naar de Boudewijnlaan en vanaf hier via een dienstriool geloosd in een Aquafincollector die meer dan 4 m diep ligt.

Locatie
Aarschot
Opdrachtgever
Stad Aarschot
Realisatie
2012