Zorg

In de zorgsector hebben wij ervaring met het ontwerpen van gebouwen voor een brede waaier aan gebruikers: ziekenhuizen, woonzorgcentra, serviceflats, kinderzorg.

Hierbij is een grondige kennis van alle toepasselijke normen en reglementeringen van groot belang, evenals het zoeken van het juiste evenwicht tussen technische performantie enerzijds en huiselijkheid anderzijds.