Projectleider ontwerp Infrastructuur

EVOLTA is een multidisciplinair ingenieurs- en architectenbureau met volgende vakgebieden: GEBOUWEN, INFRASTRUCTUUR en CONSULTANCY SERVICES.

Onze afdeling infrastructuur werkt aan de inrichting van het openbaar domein. Het meest zichtbare deel daarvan is uiteraard de bovengrondse infrastructuur: het ontwerp van gewestwegen, buurtwegen, centrumstraten, pleinen, omgevingswerken en kunstwerken.

In het bijzonder hebben wij ook een sterke ervaring met het ontwerp van infrastructuur voor de zachte en recreatieve weggebruiker: fietspaden, fietsbruggen en -tunnels, wandelpaden, sportterreinen.

Onze ingenieurs staan ook in voor de integrale waterhuishouding, de modellering van open en gesloten watersystemen en het ontwerp van de daaruit resulterende riolen, pompputten, waterbekkens, infiltratiesystemen , …

Taken van de "Projectleider Ontwerp Infrastructuur":

 • Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpdossier vanaf aanvang van de ontwerpopdracht tem aanbesteding
 • Je fungeert als enige aanspreekpunt voor de opdrachtgever en andere betrokken partijen
 • Je bent verantwoordelijk voor de aanmaak van het conceptdossier in het kader van infrastructuurwerken (wegenis- en rioleringsprojecten)
 • Je stuurt je collega’s aan die meewerken aan het ontwerpdossier
 • Je vertaalt het conceptdossier naar de aanmaak van uitvoeringstekeningen
 • Je coördineert de opmaak van het aanbestedingsdossier
 • Je ondersteunt de opdrachtgever tijdens de aanbestedingsfase
 • Je draagt het dossier over aan je collega die zal instaan voor opvolging van de uitvoering
 • ...

Profiel

 • Master in de Industriële Wetenschappen Bouwkunde/Landmeten
 • Minimum 3 jaar ervaring in studie
 • Sterk in communicatie en organisatie
 • Je bent creatief, gedreven en kritisch ingesteld
 • Flexibel  en leergierig

Wij bieden u

Wat geven wij jou?

• ruimte voor persoonlijke ontwikkeling in een inspirerende omgeving

• een (h)echte bende

• een fair salarispakket

• een werkgever die je zal uitdagen en voor jou zorgen

• en nog zoveel meer …

Solliciteer voor
 • (U ontvangt een kopie van dit bericht)