Werkgebied - Design & build

Bouwheren opteren meer en meer voor design- en build, al dan niet gekoppeld aan financiering en/of onderhoud.  Evolta kan daarin de eindverantwoordelijkheid dragen of meewerken in bouwteam met andere partners. Het resultaat dient voor de bouwheer steeds een project te zijn dat afgeleverd wordt volgens de vereiste specificaties, binnen het afgesproken budget en de vooropgestelde timing.

 • Consultancy services

  Wij schakelen onze consultants in de geïntegreerde teams van de opdrachtgever in voor de realisatie van hun projecten. Op basis van de specifieke noden aan kennis en capaciteit bij onze opdrachtgever worden onze medewerkers, ieder vanuit hun eigen specialisatie, ingezet.

   

  Wij zorgen ervoor dat de juiste persoon op de juiste plaats terecht komt! Onze opdrachtgevers eisen  immers deskundigheid en flexibiliteit zodat de inzetbaarheid van onze consultants verzekerd is.

   

  Een intensieve begeleiding bij aanvang en opvolging tijdens de opdracht garanderen een optimale integratie zodanig dat onze medewerkers een sterke toegevoegde waarde bieden aan het projectteam.

 • Gebouwen

  Als multidisciplinair team werken wij aan het ontwerpen van gebouwen.

   

  Ons eigen team van architecten en ingenieurs staat zowel in voor de creativiteit van het architecturaal concept, als voor de studie van de bouwtechnische detaillering, de studie van de stabiliteit,  en de  gebouwentechnieken  (elektro, hvac, sanitair, …).

   

  Hierbij trachten wij steeds via een hedendaagse architectuur duurzaamheid en kostenbewustzijn aan elkaar te koppelen.

   

  Evolta  heeft   een  ruime  ervaring  in  diverse  types van gebouwen:  administratieve gebouwen,  de  zorgsector  (woonzorgcentra,  assistentiewoningen,  ziekenhuizen),  onderwijsgebouwen,  sportinfrastructuur,  residentiële gebouwen,  bibliotheken,  parkeergebouwen,  (semi-)industriële  gebouwen,  dienstencentra,  distributie,  retail, …

 • Infrastructuur

  Onze afdeling infrastructuur werkt aan de inrichting van het openbaar domein.

   

  Het meest zichtbare deel daarvan is uiteraard de bovengrondse infrastructuur: het ontwerp van gewestwegen, buurtwegen, centrumstraten, pleinen, omgevingswerken en kunstwerken. 

   

  In het bijzonder hebben wij ook een sterke ervaring met het ontwerp van infrastructuur voor de zachte en recreatieve weggebruiker:  fietspaden, fietsbruggen en -tunnels, wandelpaden, sportterreinen.

   

  Onze ingenieurs staan ook in voor de integrale waterhuishouding, de modellering van open en gesloten watersystemen en het ontwerp van de daaruit resulterende riolen, pompputten, waterbekkens, infiltratiesystemen , …