Politiezone Brussel-Noord

Opdracht

Evolta maakte voerde voor de politiezone Brussel Noord een inspectie en analyse uit van hun bestaande commissariaten.  Op basis daarvan werd een meerjareninvesteringsprogramma opgesteld, die later via jaarprogramma's werden uitgevoerd.

Locatie
Evere, Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node
Opdrachtgever
Poltiezone Brussel Noord
Realisatie
2008 - 2013