RUP Spoele

Opdracht

De onmiddellijke aanleiding voor de opmaak van dit RUP was de noodzaak van basisschool Spoele om uit te breiden. Door de bevolkingsgroei, en in het bijzonder de toename van het aantal jonge gezinnen met kinderen, barstte deze school uit haar voegen en was een uitbreiding onontbeerlijk. Binnen de bestaande planologische context – een BPA uit 1982 – bleek deze uitbreiding niet mogelijk.

 

Naast de uitbreidingsmogelijkheden voor de school, is ook het bestaande speelplein planologisch bestendigd, met de mogelijkheid om naargelang de noden hier op termijn ook andere gemeenschapsfuncties te voorzien.

 

Finaal is ook de verouderde strooksgewijze aanpak van het BPA vervangen door globale bestemmingen waarvan de voorschriften in overeenstemming zijn met gelijkaardige bestemmingen in andere gemeentelijke RUP’s. Op die manier kan de stad een consequent ruimtelijk (woon)beleid voeren, waarbij er toch voldoende aandacht is voor de plaatselijke context.

Locatie
Lokeren
Opdrachtgever
Stadsbestuur Lokeren
Realisatie
studie 2008 - 2009