Schoolomgeving Nobelstraat

Opdracht

Naar aanleiding van de rioleringwerken in de Nobelstraat, besliste het gemeentebestuur van Tremelo de volledige bovenbouw opnieuw in te richten om zo enerzijds kwalitatieve fietspaden te voorzien en anderzijds een rijbaanprofiel te krijgen dat beter afgestemd is op de verschillende geldende snelheidsregimes (50-70).

 

Langsheen het traject ligt ook een school en een buitenschoolse kinderopvang waar een variabel snelheidsregime van 30 km/u geldt. De gemeente wenste bijkomende maatregelen om veilige schoolomgevingen te realiseren waar ruimte is voor alle vervoersmodi.

 

Door slim in te zetten op dimensionering van rijbaan en parkeerstroken, slaagt het ontwerp er in om de variabele snelheidsreglementering ook te koppelen aan een veranderend wegbeeld tijdens de spitsuren. Geparkeerde auto’s worden zo ingezet als efficiënte snelheidsremmers.

 

Door verder zowel visueel als lokaal een effectieve rijbaanversmalling te voorzien, wordt de snelheid van het gemotoriseerd verkeer bijkomend afgeremd. Het gebruik van printbeton -dat het uitzicht en verminderd rijcomfort van kleinschalige materialen combineert met de duurzaamheid van beton- vestigt de aandacht op het gewijzigd karakter van de omgeving.

 

Voor de zwakke weggebruikers is beslist om de fietser en de voetganger te scheiden. Hoewel dit voor de voetganger uitzonderlijk beperkte breedtes oplevert, weegt dit nadeel niet op tegen de potentiële conflicten tussen (onervaren) fietsers en voetgangers.

Locatie
Tremelo
Opdrachtgever
Aquafin en gemeentebestuur Tremelo
Realisatie
2014