Schoolomgeving Mussenhoevelaan

Opdracht

Bij de herinrichting van de wegenis en riolering in de Vremdesesteenweg vroeg het gemeentebestuur ons ook een oplossing uit te werken voor de schoolomgeving in de Mussenhoevelaan.

 

In de bestaande toestand was deze schoolomgeving slecht leesbaar waardoor ook het aangewezen (en gereglementeerde) snelheidsregime van 30km/u moeilijk afdwingbaar bleek. Door het hoge aantal jonge en onervaren zwakke weggebruikers veroorzaakte dit onveilige situaties.

 

Het ontwerp van de schoolomgeving vertrekt vanuit een maximale remming van het verkeer. Daartoe wordt de rijbaan in de Mussenhoevelaan tussen het kruispunt met de Vremdesesteenweg en de schoolingang versmald van 7.70m naar 5.60m.

 

Daarenboven wordt expliciet gekozen om de fietsers op de rijbaan te laten fietsen. Door de menging van het verkeer kan – zeker tijdens de spitsmomenten wanneer er veel fietsers zijn – de snelheid beter afgedwongen worden.

 

Om de automobilisten expliciet te wijzen op de aanwezigheid van de fietser zijn ook fietssuggestiestroken voorzien. De afwijkende kleur van de stroken zorgt bijkomend voor een visuele versmalling van de rijbaan.

 

Daarnaast werd het kruispunt Mussenhoevelaan – Vremdesesteenweg eveneens verhoogd ingericht om de snelheid van het inrijdend verkeer te remmen.

 

Ter hoogte van de schooltoegang zelf zijn bijkomende maatregelen getroffen om ook de oversteekbeweging aan de schoolpoort maximaal te beveiligen. Hiervoor is een verkeersplateau voorzien en wordt de rijbaan verder versmald (tot 4.60m). Bij deze breedte kunnen auto’s elkaar slechts stapvoets kruisen. De oversteek zelf is ook in een afwijkende verharding aangelegd om deze zo beter in het straatbeeld te brengen.

Locatie
Boechout
Opdrachtgever
Ri-Ant en gemeentebestuur Boechout
Realisatie
2014