RUP Hoedhaar

Opdracht

De Hoedhaar-site is een historische industriesite gekoppeld aan de vlasindustrie uit de 19e en 20e eeuw welke bij de opstart van het dossier verlaten is.

 

De stad Lokeren won met een conceptontwerp voor de site de “Thuis in de stad”-prijs waarbij een conceptsubsidie verleend werd.

 

Om de realisatie van dit project mogelijk te maken, diende echter de bestaande bestemming van het gebied gewijzigd te worden. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om het ganse BPA waar de site in gelegen is te herzien en zo enkele andere problematieken m.b.t. interpretatie van het planinstrument te elimineren. Ook de bruikbaarheid van een aangrenzend BPA leed onder dezelfde problemen en is eveneens mee herzien binnen dit RUP.

 

Het RUP is niet zozeer gericht op het vastleggen van de bestemmingen binnen de projectsite, maar wil vooral de ontwikkelingen faciliteren. Toch worden daarbij enkele globale concepten vastgelegd die de kwaliteit van de ontwikkeling garanderen, en ook bevestigen welke functies dienen aanwezig te zijn – waarbij er veel aandacht is voor gemeenschapsfuncties.

 

visualisaties: Hoedaar.be (PSS Lokeren, Van Roey Vastgoed en Interwaas)

Locatie
Lokeren
Opdrachtgever
Stadsbestuur Lokeren
Realisatie
2005 - 2009