Fiets-o-Strade Mechelen

Opdracht

Het stuk fietsostrade tussen de waterloop de Vrouwvliet en het station Mechelen-Nekkerspoel vormt het sluitstuk van de fietsostrade die tussen Antwerpen en Mechelen loopt. Met de realisatie van dit segment zullen fietsers in één ruk door tussen de twee steden kunnen fietsen over een breed dubbelrichtingsfietspad.

 

In dit segment kruist de fietsostrade de Vrouwvliet, een brede waterloop van 1e categorie, en komt ze het stedelijk gebied van Mechelen binnen waar enkele drukke straten overgestoken moeten worden.

 

Het project voorziet daarom een nieuwe, brede fietsbrug over en langs de Vrouwvliet ter vervanging van een bestaande – maar te smalle – brug, en een ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Bolstraat via het bestaande spoorwegviaduct.

 

Omdat voor deze ongelijkvloerse kruising gebruik gemaakt wordt van keermuren die in de plaats komen van groene taluds, wordt bijzondere aandacht besteed aan de landschappelijke inkleding van deze keermuren. Zo wordt in klimbeplanting voorzien en wordt een kunstwerk gepland aan de keermuur aan het station.

Locatie
Mechelen
Opdrachtgever
Provinciebestuur Antwerpen
Realisatie
2015