N31 Brugge

Opdracht

De N31 of Expresweg vormt samen met de N49/E34 de belangrijkste ontsluitingsas voor het wegverkeer van en naar de haven van Zeebrugge. Tussen het knooppunt met de E40 en de aansluiting met de Bevrijdingslaan loopt de weg echter dwars door twee van de grootste kernen van de Brugse agglomeratie, waardoor de N31 ook deels als grote Brugse ring functioneert. Deze dichotomie tussen ligging en functie uitte zich in een groot aantal ongevallen, in het bijzonder aan de lichtengeregelde kruispunten, en een sterk verminderde verkeersleefbaarheid van het westen van de Brugse regio.

 

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd dan ook beslist om deze weg te categoriseren als een primaire weg I (een ‘snelweg’ op Vlaams niveau) en alle kruispunten ongelijkvloers in te richten.

 

Wij voerden in opdracht van AWV in 2000 een streefbeeldstudie en eerste voorontwerpstudie uit voor de opwaardering van de N31. Daarbij diende een samenspel gezocht te worden tussen de doorgaande verkeersstroom richting haven, die op 2x2 rijstroken blijft, het lokaal verkeer dat op ventwegen geleid werd, de kruispunten met het onderliggend wegennet (waaronder enkele belangrijke Brugse verkeersassen) én moesten er voldoende op- en afrijmogelijkheden gevrijwaard worden om de ontsluitende functie van de N31 mogelijk te houden.

 

Ons voorstel stelde drie rotondes voor, één op- en afritcomplex met een viaduct en een volwaardige verkeerswisselaar ter hoogte van de Bevrijdingslaan richting Brugge-centrum.

 

Veertien jaar na de oplevering van onze studie zijn alle kruispunten gerealiseerd volgens onze streefbeeldstudie en wordt binnenkort begonnen aan de realisatie van de verkeerswisselaar aan de Bevrijdingslaan. Tegen 2016 wordt verwacht dat de opwaardering volledig achter de rug zal zijn en zal onze visie op één van de belangrijkste mobiliteitsproblemen in Vlaanderen algemeen en de Brugse regio in het bijzonder quasi integraal verwezenlijkt zijn. 

Locatie
Brugge
Opdrachtgever
AWV West-Vlaanderen
Realisatie
studie 2000 - realisatie loopt