RUP Markt-Poststraat

Opdracht

Het plangebied bevindt zich vlakbij het hart van de historische stadskern van Lokeren en ligt op de overgang tussen de historische kern en het Durmepark met het natuurreservaat Molsbroek.

 

Het plangebied biedt plaats aan verschillende gemeenschapsfuncties, een uitgebreid sportcomplex evenals enkele verlaten bedrijfssites. Omwille van deze leegstaande en vervallen bedrijfssites en de intentie om enkele van de gemeenschapsfuncties te herlokaliseren, besliste de stad een nieuw planinitiatief te nemen voor de inrichting van de site.

 

Gezien de nabijheid tot de kern diende het RUP een kwalitatieve mix tussen gemeenschapsvoorzieningen, wonen, recreatie en handel voorop te stellen. Daarnaast hadden enkele projectontwikkelaars voorstellen ontwikkeld voor de leegstaande sites.

 

Het RUP diende deze projecten, door de stad gesteund, mogelijk te maken, en tegelijkertijd deze ruimtelijk te integreren binnen de ganse site. Het RUP bood ook een kans om de gebrekkige ruimtelijke samenhang van het gebied aan te pakken en te verzekeren dat de ganse site volwaardig functioneert als deel van de stadskern van Lokeren.

 

Visualisaties: Bouygues

Locatie
Lokeren
Opdrachtgever
Stadsbestuur Lokeren
Realisatie
studie 2008 - 2009