Markt Rumst

Opdracht

Dit project behelst de renovatie en herinrichting van de volledige dorpskern van Rumst. Deze kern heeft een sterk tweepolig karakter met enerzijds een ‘religieus’ centrum rond de kerk en anderzijds een ‘bestuurlijk’ centrum rond het voormalig gemeentehuis, zonder enige ruimtelijke samenhang tussen beide. Daarenboven blijkt ook samenhang te ontbreken en is de constante in het centrum de prominente aanwezigheid van verkeer- en parkeerinfrastructuur, evenals het ontbreken van plek voor ontmoeting.

 

Door enkele eenvoudige ingrepen tracht ons ontwerp van de bestaand toestand een coherent en leesbaar geheel te maken dat de centrumfunctie van de ruimte zowel mogelijk maakt als ruimtelijk expliciteert. Daarbij wordt slim gebruik gemaakt van materialen, hoogteverschillen en belichting. Door enkele bestaande ruimtelijke elementen te verplaatsen wordt ook de ruimtelijk kwaliteit versterkt.

 

Het ontwerp permitteert zich één duidelijke verbindinslijn door een rechte wandelas in natuursteen welke dwars door beide deelruimtes loopt en zo een duidelijke fysieke linkt legt tussen de twee.

 

Naast het ontwerp voor de wegenis, vormt het rioleringsontwerp ook een belangrijke schakel binnen het hydraulisch systeem van de gemeente. De realisatie van het gescheiden rioleringsstelsel optimaliseert de werking van de omliggende infrastructuur (bergingsbekkens, collectoren…) en heeft een significante invloed op de waterkwaliteit in de ruime omgeving.

Locatie
Rumst
Opdrachtgever
Gemeentebestuur Rumst - Pidpa
Realisatie
in studie