Luikstraat Lokeren

Opdracht

Het doel van dit project was de realisatie van een gescheiden rioleringsstelsel in de Luikstraat in Lokeren. Aangezien de rijbaan hiervoor grotendeels moest opengebroken worden, nam de stad ook het initiatief voor een renovatie en herinrichting van de wegenis.

 

De straat ligt binnen het beschermde stadszicht “historische kern Lokeren” waardoor een groot belang gehecht is aan de esthetische kwaliteit van de straat. Daarbij moest ook voortgebouwd worden op het materiaalgebruik van andere straten binnen het stadsgezicht. Daarom werd gekozen voor mozaïekkeien in waaierverband voor de rijbaan en ‘mangaan’ betonstraatstenen voor het voetpad.

 

Langs de straat liggen ook twee scholen waar bijkomend aandacht besteed is aan de ruimtelijke inpassing van een veilige schoolomgeving. Er werd daarom gekozen om ter hoogte van beide scholen een verkeersplateau aan te leggen in gezaagde kasseien in een halfsteensverband. Deze verharding werd doorgetrokken tot beide gevels langs weerszijden van de straat.

Locatie
Lokeren
Opdrachtgever
Stadsbestuur Lokeren
Realisatie
2012