Zoutwerf Mechelen

Opdracht

Dit project situeert zich in het historisch hart van de stad Mechelen en is grotendeels gelegen langs de Dijle en de monumentenas van de stad. Het project kadert binnen de realisatie van het ‘Masterplan Dijlepad’ dat opgemaakt werd door het Italiaanse architectenbureau Secchi & Vigano in opdracht van de stad Mechelen.

 

De Dijle fungeert binnen dit project als structuurbepalend element voor de heraanleg van de Zoutwerf, Maalderijstraatje, Hoogstraatje en ‘t Plein. Ze vormt een aanknopingspunt voor de vernieuwing en verbetering van de ruimtelijke samenhang tussen de verschillende plekken en omliggende (woon)wijken.

 

De heraanleg houdt duidelijk rekening met het aanwezige (bouwkundig) erfgoed en wordt eveneens aangevuld met hedendaagse en gepaste architectuur. Deze staat in sterke relatie met de Dijle om zo een leefbare binnenstad te creëren.

 

Tegelijk met de herinrichting van de verschillende straten, werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook een gescheiden rioleringsstelsel te realiseren.

Locatie
Mechelen
Opdrachtgever
Stadsbestuur Mechelen
Realisatie
2009