RUP Poststraat-Brugstraat

Opdracht

De stad Lokeren maakte eerder een BPA voor het plangebied. Daarbij werd vertrokken van een strooksgewijze aanpak voor de bestemming van de verschillende bouwblokken. Deze strikte indeling in voortuinstrook, hoofdgebouwen, bijgebouwen, achtertuinstroken, zijtuinstroken… bleek te weinig flexibel om de gewenste ontwikkeling van het gebied te faciliteren.

 

Bij de omzetting van deze strooksgewijze bestemming naar globale bestemmingen, dienen deze tevens afgestemd te worden op eerder gerealiseerde RUP’s in de stad, om zo algemene typevoorschriften te krijgen die in de ganse stad gelden.

 

Daarnaast wilde de stad ook kwalitatieve ontwikkelingen mogelijk maken in de binnengebieden om zo tot een verdichting van het stedelijk woonweefsel te komen. Ook zijn bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden voorzien rond de twee appartementsgebouwen langs de Durme.

Locatie
Lokeren
Opdrachtgever
Stadsbestuur Lokeren
Realisatie
studie 2010 - 2014