RUP zonevreemde woningen

Opdracht

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is opgenomen dat de gemeente een initiatief diente te nemen om een ruimtelijk beleid uit te stippelen voor de talrijke zonevreemde woningen op haar grondgebied. De opmaak van het RUP dat dit beleid moet vormgeven is in 2013 aan ons gegund.

 

Het is belangrijk dat gebiedsgericht gewerkt wordt om juridische lancunes in de toekomst te vermijden. Vanuit het gemeentebestuur is gevraagd rekening te houden met het historisch karakter van de problematiek én de ontwikkelingsmogelijkheden zo ruim mogelijk te houden.

Locatie
Moerbeke
Opdrachtgever
Gemeentebestuur Moerbeke
Realisatie
studie 2013 - heden