Wijnegem De Werve Hoef

Opdracht

De weg rondom de centrale as wordt doorsneden door meerdere paden voor de zwakke weggebruiker. Door de asfaltweg te onderbreken wordt een snelheidsremmend effect verkregen, daarenboven vormt dit esthetisch en functioneel een meerwaarde.

 

Aan de dreef zijn de verscheidene deelstructuren gekoppeld: parkeervoorzieningen, verblijfsruimtes en groenzones.

 

Al het regenwater van de gebouwen en de wegenis wordt opgevangen in een nieuw grachtensysteem. De grachten hebben een breed profiel met zwakke taluds, dit zorgt voor veilige grachten die zelfs kunnen fungeren als spelprikkel in droge periodes.

Al het afvalwater wordt naar een centrale pompput afgevoerd, van hieruit wordt een persleiding aangelegd naar de riolering in de Merksemse Baan.

De centrale as zal beplant worden met zomereiken. De statige bomenrij zal in contrast staan met natuurlijke wilgstructuren langsheen de grachten. 

Locatie
Wijnegem
Opdrachtgever
VMSW
Realisatie
2014