Retail, industrie & energie in transitie

Een veranderende wereld biedt niet enkel uitdagingen, maar ook opportuniteiten. Elke sector vormt daarbij een eigen specifieke casus. Wij nemen een aantal focusvragen onder de loep voor retail, industrie en energie.

Een veranderende wereld biedt niet enkel uitdagingen, maar ook opportuniteiten. Elke sector vormt daarbij een eigen specifieke casus. Wij nemen een aantal focusvragen onder de loep voor retail, industrie en energie.

Bij retail draaien de thema’s rond omgaan met e-commerce, kleine buurtwinkels in de directe leefomgeving versus grote winkelcentra in de rand van de steden, de toekomst van stadscentra, leegstand en distributie.

Industrie tackelt daarentegen een paar grotere vraagstukken rond product, productieproces en logistiek. Hoe bewerkstelligen we de overgang van verbrandingsmotor naar elektrische batterijen? Hoe ontwerpen we ons productieproces om zoveel mogelijk CO2- en stikstofuitstoot te verminderen? Hoe gaan we om met toevoerlijnen in een VUCA-wereld? Voorbeelden van vragen die onze industrie opnieuw vormen.

Als industriearchitecten staan we in voor het ontwerp van allerlei types gebouwen; kantoren, productiegebouwen, showrooms, laboratoria, loodsen, magazijnen en meer. We gaan over de architecturale en bouwkundige aspecten, de stabiliteit en de gebouwentechnieken. Als consultants nemen we ook altijd een adviserende rol in voor bouw, machinebouw, piping, elektriciteit, meet- en regeltechniek en specialisaties zoals aankoop, logistiek en administratie.

Energie als sturende laag

Energie is niet enkel een derde tak, maar vooral een sturende laag. Zonder een radicale verandering van ons energiesysteem kan ook de rest van onze maatschappij de vooropgestelde transitie niet waarmaken. We moeten daarbij een ideaalbeeld combineren met een zekere pragmatiek, maar wel altijd met een duurzame toekomst in het achterhoofd.

Meer efficiëntie in alle sectoren van het energieverbruik is een must. Zowel op grote schaal (modernisering van klimaatsystemen, decarbonisatie van de energiebronnen, CO2-neutrale brandstoffen, decentrale elektriciteitsvoorzieningen, digitaliseren door intelligente technologieën…), als op kleine schaal. Denk hierbij aan verdere ontwikkelingen van warmtenetten, warmtepompen, riothermie, KWO, zonne-energie, elektrische opslag, e-fuels, biomassa, waterstof, energiemanagementsystemen,… Wij streven naar verandering met een ambitieuze aanpak, gebaseerd op duurzame oplossingen. Klaar voor de toekomst.