LIFE Antwerp 1 EN

2019
EvoltaProjectsLIFE Antwerp 1 EN
Client
Naam klant
Location
Plaatsnaam
Architect
Naam van de archiect

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia EN

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia EN

Hoe zorg je ervoor dat het hart van je gemeente weer een belevings- en ontmoetingsplek wordt, eerder dan een druk verkeerspunt? De Antwerpse gemeente Boechout zocht een partner voor de herinrichting van zijn gespleten dorpskern en vond die in de teams van Evolta. Door onze expertise in de functionele en authentieke inrichting van openbare en groene ruimte. Door onze aandacht voor de zachte weggebruiker, gezelligheid en landschapsbeleving. En door onze geïntegreerde en interdisciplinaire manier van ontwerpen.

We gingen over de volledige studieopdracht, vanaf het schetsontwerp en het aanbestedingsdossier tot de planning, coördinatie en opvolging van de werken. Onze teams Publieke ruimte, Duurzame mobiliteit en Consultancy services sloegen de handen in elkaar om de drie historische pekken van Boechout – en daarmee ook zijn inwoners – met elkaar te verbinden. EN

Een veilige boulevard en authentieke keiklinkers

De eerste pijler werd op verschillende manieren vormgegeven. In de basis werd daarbij gekozen voor een gelijk bestratingsmateriaal op beide pleinen. Door te kiezen voor een kleinschalig bestratingsmateriaal wordt de keuze voor verblijven benadrukt: geen asfalt, geen beton – maar wel een warm materiaal (gebakken kleiklinkers) op maat van de gebruiker. Ook straatmeubilair en groentypologie blijven consistent tussen beide pleinen.

Daarnaast weefde een ‘fiets- en wandelboulevard’ beide pleinen iets explicieter aan elkaar. Gezien er belangrijke stromen fietsers loodrecht op de Hovesesteenweg aanwezig zijn, werd beslist om deze te bundelen op een ‘boulevard’ die de steenweg kruiste op een beveiligde oversteek. Op die manier werd niet alleen een continuïteit tussen beide pleinen bewerkstelligd, maar werd ook maximaal ingezet op de verkeersveiligheid.

Langsheen de boulevard vormt een bomenrij ook een merkteken in het dorpslandschap die visueel de focus verschuift van de Hovesesteenweg naar de boulevard – en bij uitbreiding naar beide pleinen.