Fietsostrade F1, Zemst

2019
EvoltaProjectenFietsostrade F1, Zemst
Opdrachtgever
Gemeente Zemst & Agentschap Wegen en Verkeer
Locatie
Zemst
Ontwerpteam
Team Duurzame mobiliteit

Aanleg fietsostrade en veilige fietsoversteekplaats

Zemst investeert in een vlotte en veilige fietsverbinding met Mechelen

Toen de gemeente Zemst een fietsostrade wilde voorzien langs de drukke Brusselsesteenweg (N1), stonden wij in voor de volledige studieopdracht – van schetsontwerp tot aanbesteding en coördinatie van de werken.

Het project bestond uit twee delen: de heraanleg van de fietspaden tussen de Heidestraat en de Zemstbaan, en een fietsoversteekplaats of bypass naar de Zemstsesteenweg langs de spoorlijn Antwerpen-Brussel.

Beide projecten sluiten naadloos aan bij het nieuwe ontwerp voor het kruispunt van de Brusselsesteenweg en de Zemstbaan in Mechelen. We hebben de werken goed op elkaar afgestemd om de verkeershinder op het traject zoveel mogelijk te beperken.

 

In het ontwerp van de nieuwe fietsostrade gebruikten we schrikstroken en groenbermen om de fietsstroken zoveel mogelijk te scheiden van de rijbaan. De bestaande fietspaden werden om diezelfde reden verhoogd en opnieuw aangelegd in rode asfalt.

Intussen werken we in het noorden van de fietssnelweg aan de aanbesteding van een vervolgtraject tot de Steenmolenstraat, dat de fietssnelweg verbindt met het station van Mechelen.