Nele De Smet
1 min
04 apr 2023

Deelname Baanbrekende werkgever

Begin dit jaar gingen we als organisatie een engagement aan. We stapten mee in het Baanbrekende werkgever – traject.

Deze beweging werd in 2020 opgericht door AMS – De Lijn – Jobat. De focus ligt op duurzaam mobiliteitsbeleid enerzijds en mensgericht personeelsbeleid anderzijds. Op basis van drie pijlers (Minder onderweg – Slimmer en groener onderweg – Duurzaam werk) geeft Baanbrekende werkgever organisaties een duidelijk kader waarbinnen gewerkt kan worden.

De eerste stap in dit traject in een nulmeting van onze maturiteit in al deze pijlers. Dit leverde heel interessante inzichten op. Met deze resultaten in het achterhoofd, besloten we om tijdens dit traject in te zetten op de component ‘Welzijn’ (binnen de pijler ‘Duurzaam werk’). Hiermee gaan we vanaf 25/4 aan de slag!

To be continued..

Nele De Smet
CEO Evolta
Delen: