Nele De Smet
4 min
21 nov 2023

Interview Baanbrekende werkgever

Welzijnsinitiatieven op maat van de individuele medewerker

De 120 medewerkers van ingenieurs- en architectenbureau Evolta delen één visie:  meerwaarde creëren voor de eindgebruikers en hun omgeving. Om ervoor te zorgen dat de teams steeds voluit hun schouders onder de projecten kunnen zetten, heeft Evolta een eigen kijk op samenwerking, geruggesteund door een ruim aanbod aan welzijnsprojecten. Maar hoe kan je daarmee elke drukbezette medewerker bereiken? Evolta stippelt het uit.

“Bij Evolta is het onze droom om vorm te geven aan een mooie wereld in balans, met gelukkige mensen in ontwikkeling en een veerkrachtige organisatie in beweging”, zegt CEO Nele De Smet. “Aandacht voor welzijn zit in ons DNA vervat onder de waarden veerkracht en openhartigheid. Dit  valt binnen een breder kader waarbij we ook investeren in loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast zetten we in op ondernemerschap en inventiviteit. Wat we doen in onze sector is ongelofelijk mooi, en we zijn dankbaar voor de impact die we hebben, maar soms is het moeilijk voor de teams om het hoofd koel te houden. Die druk en een zeker conflictniveau zijn inherent aan de sector. Daarom willen we mensen warm  verwelkomen helemaal zoals ze zijn, en is een goed welzijnsbeleid essentieel.” We creëren ruimte voor spanning en ontspanning, waardoor iedereen voor zichzelf kan bouwen aan een wereld in balans.

Bridging passion and precision

“Bij onze rebranding kozen we voor een nieuwe slogan: bridging passion and precision”, vertelt Charlotte De Schepper, projectleider bij het team duurzame mobiliteit. Ze staat in voor mobiliteitsgerichte infrastructuurprojecten als pleinen, fietssnelwegen en parkeergelegenheden. “We verbinden de precisie in onze ontwerpen met de passie die we hebben voor de eindgebruiker en al het gevoelsmatige dat bij een project komt kijken, zoals bijvoorbeeld het esthetische aspect of comfort. Die visie vind je ook terug doorheen onze organisatie.”

Passie is heel belangrijk in de bouwsector, die zich kenmerkt door een hoge werkdruk en die om heel wat flexibiliteit vraagt. “Als organisatie en als medewerker moet je daarmee kunnen omgaan. Evolta komt daarin tegemoet, met bijvoorbeeld maandelijkse intervisiemomenten die dienen als klankbord. We organiseerden ook al veel initiatieven rond welzijn, maar hebben nog te weinig inzicht in de mate waarin medewerkers die projecten relevant vinden voor zichzelf en er gebruik van maken. Wanneer ik het bijvoorbeeld heel druk heb, denk ik soms dat ik mijn tijd beter kan spenderen. Vandaar kwam dit traject om ons welzijnsbeleid meer te onderbouwen en er maatwerk van te maken.” Onze medewerkers zijn even contrastrijk als de wereld, waaraan we mee bouwen. We willen een verschil maken en trekken bewust verschillen aan, om te leren uit diversiteit. Dit vraagt een welzijnsbeleid gericht op elke individuele medewerker, voor ieder wat wils.

Een welzijnsbevraging

Evolta is vertrouwd met enkele bestaande welzijnsinitiatieven. Nele: “In 2016 en 2017 werkten we samen met Better Minds at Work, dat focuste op mentaal welzijn en stressbeleving, en sinds 2018 hebben we een samenwerking met Springbok Coaching. Sindsdien hebben we een breed aanbod aan initiatieven, gaande van individuele testen en begeleiding, tot online infosessies of groepstrainingen rond verschillende thema’s. Daarnaast organiseerden we sportevenementen, zoals een padeltoernooi. Maar waarmee bereik je net de mensen die afhaken omdat ze het al zo druk hebben? Om ons welzijnsbeleid beter te onderbouwen, denken we na over hoe we kunnen aanbieden wat voor onze medewerkers echt een verschil maakt.”

Op het einde van het traject wil Evolta een permanente welzijnswerkgroep aanstellen en een welzijnsbevraging een vast onderdeel maken van het beleid. “Met die bevraging willen we dan aftoetsen hoever we staan, en wat een verschil maakte in het verleden”, aldus Charlotte. “Zo willen we inzicht krijgen in wat onze medewerkers motiveert om deel te nemen aan een van de initiatieven. Op dit moment buigen we ons over het bestaande aanbod, en hoe we daarmee onze bevraging kunnen vormgeven. In de toekomst zullen we daar wellicht een partner bij betrekken, voor extra onderbouwing.” Het doel is dat we ook voor onze mensen realiseren, wat we met onze projecten willen bereiken. Een stimulerende omgeving, vanuit een grenzeloze betrokkenheid, met ruimte voor verschillen en ruimte voor spanning en ontspanning.

Nele De Smet
Gedelegeerd bestuurder
Delen: