Gentbrugse Meersen, Gentbrugge

2020
EvoltaProjectenGentbrugse Meersen, Gentbrugge
Opdrachtgever
Farys
Locatie
Gentbrugge
Ontwerpteam
Team Publieke ruimte

Aanleg van een waterbestendig sportpark in een meandergebied

Nieuwe sportcluster bezorgt Gentenaars 9,4 ha extra sportplezier

De Gentbrugse Meersen is een van de vijf groenpolen in Gent. Om het recreatieve karakter van het park- en natuurgebied verder uit te bouwen, werd ons team gevraagd om een sportcluster te ontwikkelen aan de rand. Een sportpark van zo’n 9,4 ha met onder meer een baseballterrein, softbalveld, cricketveld, drie voetbalvelden, een boardingvoetbalveld (in kunstgras), een schuttersveld, een street-workout-zone, Finse piste en mountainbikeparcours. Ook de nodige randinfrastructuur zoals bergruimten, dug-outs, slagkooien en een heuse scoorderstoren met doucheruimtes en kleedkamers voor de baseball- en softbalclub kon daarbij niet ontbreken.

Ons team Publieke Ruimte stond in voor het volledige ontwerp, de technische studies en de begeleiding van de uitvoeringswerken. Behalve het sportpark legden we in de omgeving een groene parkeerruimte aan en ontwierpen we verschillende fietsenstallingen voor bezoekers. We voorzagen aansluitingen voor elektriciteit en internet op de sportvelden, riolering, ledverlichting volgens de gevraagde lux-waarden, drainage- en beregeningsinstallaties … Het resultaat is een (sport)parkstructuur met zones voor intensieve en extensieve recreatie in verschillende gradaties.

Ondanks de omvang van het projectgebied (9,4 ha) was dit een erg uitdagende ontwerpopdracht. Binnen de site moesten namelijk een achttal sportvelden met heel verschillende vormen en afmetingen op een logische manier gestructureerd worden. En ook groen en water waren belangrijke factoren, aangezien het sportpark aangelegd zou worden in een meersengebied, dat bovendien doorkruist werd door een deel van een oude Scheldemeander. Bij het ontwerp van het sportpark was het onze ambitie om zoveel mogelijk van de meander en bestaande bosstructuur te behouden.

We hoogden het terrein zo’n 1,50 m op, zodat de terreinen het hele jaar rond gebruikt zouden kunnen worden. Om een optimale waterhuishouding te garanderen, combineerden we een uitgebreid drainagenetwerk met een beregeningsinstallatie op grond- en bufferwater. Daarbij zetten we extra in op waterrecuperatie via de drainageleidingen van de sportvelden. De gedraineerde sportvelden werden rechtstreeks aangesloten op verzameldrains die een centraal waterbufferbekken vullen. In nattere periodes wordt overtollig water afgevoerd via een wadi- en grachtensysteem richting de noordelijke natuurzone, in droge periodes kan het centrale bufferbekken bijgevuld worden met gebruik van grondwaterpompen. Door het centrale bufferbekken op een esthetische en logische manier te implementeren in de parkstructuur, zetten we niet enkel in op duurzaam watergebruik (maximale recuperatie) maar verhogen we ook de beleving en educatieve waarde van het gebied.

 

Ook bij de materiaalkeuze voor verhardingen en paden hielden we rekening met waterdoorlaatbaarheid en lokale waterinfiltratie. De primaire paden bestaan uit cementbetonverharding voor een goede toegankelijkheid voor wandelaars en fietsers. De parkeerzone aan de inkomzone werd aangelegd met lineaire grasbetontegels. En voor de andere paden – de secundaire circulatie – gebruikten we kunststofgrastegels. Op die manier konden we niet enkel de uitvoeringskost beperken, maar ook het natuurlijke karakter van de site behouden.