Hertstraat, Gent

2023
EvoltaProjectenHertstraat, Gent
Opdrachtgever
Stadsbestuur Gent
Locatie
Gent
Ontwerpteam
Team Publieke ruimte

Vergroening en ontharding van 6 straten in Gent

Innovatieve stedenbouw voor een klimaatrobuuste stad

Tussen de Muinkschelde en het Koning Albert I Park ligt een stukje Gent met een bijzondere geschiedenis. Eeuwenlang bleef de Muinkmeersen een moerassig gebied binnen de stadsmuren waar de monniken van de Sint-Pietersabdij onder meer linnen lieten bleken. In 1851 werd een deel ervan ingericht als dierentuin, waarna de stad de gronden kocht en het ontwikkelde als een combinatie van stedelijk park, lanen met herenhuizen en lanen met werkmanshuizen. De wijk werd een voorbeeld van stedenbouwkundige innovatie uit het begin van de 20ste eeuw.

Honderd jaar later wil Stad Gent de historische wijk opnieuw aangrijpen als een voorbeeld van stedenbouwkundige innovatie. Deze keer niet als antwoord op de bevolkingsgroei en de huisvesting van een groeiende arbeidersklasse, maar wel om de stad voor te bereiden op de uitdagingen van morgen. Ons team Publieke ruimte staat in voor de volledige studieopdracht, van studie tot ontwerp, aanbesteding en begeleiding van de werken.

Klimaatverandering staat bovenaan het lijstje van uitdagingen van Stad Gent. Periodes van extreme hitte en hevige regenbuien komen steeds vaker voor, doordat de vele verhardingen in de stad een stedelijk hitte-eilandeffect veroorzaken. In het ontwerp van de cluster Hertstraat wordt daarom maximaal ingezet op ontharding. Zo komt er ruimte vrij voor geveltuinen tot wel 2 meter (!) breed, boomvakken en wadi’s. Water kan maximaal infiltreren in de vele groenzones en waterdoorlatende verhardingen. Het groen bestaat uit een combinatie van robuuste en klimaatbestendige plantensoorten, die gedijen in droge en tijdelijk natte bodems. Dankzij de vernieuwende inrichting kunnen huidige én toekomstige bewoners een plek vinden tussen het groen in het centrum van de stad.

De straten worden heringericht als woonerf – als leefstraten met een sterke verblijfsfunctie. Dat moet niet enkel de snelheid van het verkeer afremmen, maar creëert ook gedeelde ruimte met zitgelegenheid en spelprikkels. Een plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Een minder zichtbaar aspect, maar aanzienlijk onderdeel van het project, is de aanleg van rioleringen. Dichtbij de Nederschelde en binnen de sterk verstedelijkte context van Gent is dat onvermijdelijk een uitdaging.

Voor zo’n ingrijpende verandering is er een draagvlak nodig. Daarom werkten we een uitgebreid participatie- en communicatietraject uit, waarbij buurtbewoners konden plaatsnemen aan ontwerptafels om samen met ons hun straat vorm te geven.

Zowel het klimaatbestendige ontwerp als sterk doorgedreven participatief proces leverden brons op bij de uitreiking van de VLARIO-Innovatieprijs 2020.