PAULO, Gent

PAULO, Gent

EvoltaProjectenPAULO, Gent
Opdrachtgever
Provincie Oost-Vlaanderen
Locatie
Gent
Ontwerpteam
Team Organisatie in beweging

Nieuwbouw en renovatie van een energiezuinig en toekomstgericht opleidingscentrum

Opleidingsinstituut voor brandweer, politie en geneeskundige hulpverlening

Het politieopleidingscentrum PAULO was aan een renovatie toe om te transformeren in een nieuw opleidingsinstituut voor brandweer, politie en dringende geneeskundige hulpverlening. De uitdaging voor ons Team Organisatie in Beweging lag in het herstellen of hergebruiken van bestaande structuren in combinatie met nieuwbouw om de drie functies een plek te geven in een duurzaam schoolgebouw waarbij ze elk afzonderlijk functioneren en tegelijkertijd één geheel vormen.

Een grondige analyse van de gehele site was het startpunt om het ontwikkelingspotentieel maximaal te kunnen inschatten. Welke gebouwen moeten gesloopt worden? Welke moeten aangepast worden? Wat moet er bijgebouwd worden? Vragen die een antwoord moesten bieden op een groter vraagstuk waarin een duidelijke, centrale toegang belangrijk is, en tegelijkertijd de afdelingen ook apart toegankelijk moeten zijn voor bezoekers en gebruikers.

De verdeling tussen de afdelingen, net zoals de keuze om af te breken, te herstellen, te renoveren, bij te bouwen of te herorganiseren, werd bepaald op basis van een masterplan en schetsontwerpen. De oppervlakte-inschatting hield alvast rekening met een vernieuwde schietstand voor de politie en extra ruimte voor de hulpverlening.

Niet alleen de oppervlakteverdeling, maar ook de vorm en afzonderlijke functionaliteiten werden onder de loep genomen. Het doel was om alles zo efficiënt, compact en flexibel mogelijk te maken. Iets wat gemakkelijk opgevangen werd met een ingenieuze mobiele onderverdeling die naar keuze kan worden ingezet.

Het is een project waar de geïntegreerde samenwerking tussen architectuur en engineering duidelijk naar voren kwam en een platform bood voor de creatie van een modern schoolgebouw met hoge prestaties. Het proces leidde tot minimale verlieszones en een slimme oriëntatie om de passieve koeling en verwarming te optimaliseren en energieverbruik te verminderen, terwijl een goede balans met de architectonische visie wordt bewaard.

 

 

Naast functionaliteit, werd ook rekening gehouden met geluidscomfort of –overlast, veiligheid en beveiliging, een functioneel dak met goed georiënteerde zonnepanelen en een gunstige vorm om het licht zo goed mogelijk te laten binnenvallen waar het nodig is. Een aangenaam uitzicht hebben we ook niet laten ontbreken.

Al die keuzes leidden tot een optimaal resultaat waar duurzame energie wordt ingezet op een kostenefficiënte en toekomstgerichte manier.

Stedelijke basisschool Spoele, Lokeren

Stedelijke basisschool Spoele, Lokeren

2015
EvoltaProjectenStedelijke basisschool Spoele, Lokeren
Opdrachtgever
Stadsbestuur Lokeren
Locatie
Lokeren
Ontwerpteam
Team Mens in ontwikkeling

Nieuwe basisschool met polyvalente ruimtes voor onderwijs, sport, spel en cultuur

Gefaseerde verbouwing zorgt voor minimale overlast

In opdracht van het stadsbestuur vernieuwden we basisschool “Spoele” in Lokeren. Het project wordt gekenmerkt door polyvalente ruimtes, veel natuurlijk licht, energiezuinige verwarming en verlichting, akoestische wanden en speelse en comfortabele vloeren. Om overlast en kosten te beperken en ervoor te zorgen dat de school gewoon open kon blijven, verliep de verbouwing in fases.

Ons team Mens in ontwikkeling stond in voor het ontwerp van het nieuwe schoolgebouw, het stabiliteitsonderzoek, de gebouwentechnieken en omgevingsaanleg.

Verhuis in verschillende fases

In een eerst fase werden de klascontainers van de kleuterschool verplaatst, waarna een nieuw kleuterblok werd opgericht. Zodra de kleuters verhuisd waren naar de nieuwe gebouwen, werd de lagere school ondergebracht in de containerklassen. Als laatste werden het bestaande gebouw van de lagere school en de turnzaal gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe vleugel met ruimte voor de lagereschoolklassen, het secretariaat, de refter en de opvang.​

Een veilige boulevard en authentieke keiklinkers

Ontwerp en indeling

Het kleuterpaviljoen en de lagereschoolklassen werden gescheiden en voorzien van hun eigen toegangen en speelplaats.

De lagereschoolklassen werden opgericht langs de noordzijde van de site. Daardoor is de speelplaats zuidgericht, en konden de klassen voorzien worden met grote raampartijen voor de nodige dosis natuurlijk daglicht zonder kans op oververhitting. De tweede vleugel is oost-westgeoriënteerd, waardoor opnieuw maximaal gebruik kon worden gemaakt van natuurlijke verlichting.​ Tussen beide vleugels bevinden zich de administratieve en ondersteunende ruimtes zoals de opwarmkeuken met refter, het secretariaat en de turnzaal.

Door de gangen op de zuidzijde te richten creëerden we een thermische buffer. Die zorgt voor de nodige warmtewinsten in de tussenseizoenen, en voorkomt oververhitting van de klaslokalen in de zomerperiode. Het natuurlijke daglicht dat binnenkomt langs de gangen kan dankzij de glaspartijen naast de klasdeuren doordringen tot in de klassen. Op die manier worden zowel de klaslokalen als de gangen natuurlijk verlicht en verlucht.

Materiaalgebruik

Alle wanden werden uitgevoerd in lichte betonblokken om (onderhouds)kosten te besparen. Tussen de klaslokalen werden ze voor akoestische redenen ontdubbeld. Voor de vloeren kozen we een heterogene kunststofafwerking in verschillende kleuren voor een aangenaam speelcomfort. De gymvloer voorzagen we van een extra dempende onderlaag.

Verwarming en verlichting

Beide schoolgebouwen worden verwarmd met vloerverwarming, en dankzij de grote ramen is de behoefte aan kunstlicht beperkt. De verlichtingsarmaturen kregen automatische dimmers, en in alle bergingen en sanitair werden bewegingssensoren geplaatst. De klassen zelf werden uitgerust met performante, energiezuinige verlichtingstoestellen. Het secretariaat werd voorzien van een “alles-uit”-knop, om te voorkomen dat bij het afsluiten van de school de verlichting ongewild blijft branden. ​

Dankzij de polyvalente inrichting kunnen de schoolgebouwen optimaal worden gebruikt, ook buiten de schooluren. De gymzaal kan volledig verduisterd worden voor toneel-, dans- of filmvoorstellingen. En ook de overdekte speelplaats kan gebruikt worden voor collectieve momenten.