PAULO, Gent

EvoltaProjectenPAULO, Gent
Opdrachtgever
Provincie Oost-Vlaanderen
Locatie
Gent
Ontwerpteam
Team Organisatie in beweging

Nieuwbouw en renovatie van een energiezuinig en toekomstgericht opleidingscentrum

Opleidingsinstituut voor brandweer, politie en geneeskundige hulpverlening

Het politieopleidingscentrum PAULO was aan een renovatie toe om te transformeren in een nieuw opleidingsinstituut voor brandweer, politie en dringende geneeskundige hulpverlening. De uitdaging voor ons Team Organisatie in Beweging lag in het herstellen of hergebruiken van bestaande structuren in combinatie met nieuwbouw om de drie functies een plek te geven in een duurzaam schoolgebouw waarbij ze elk afzonderlijk functioneren en tegelijkertijd één geheel vormen.

Een grondige analyse van de gehele site was het startpunt om het ontwikkelingspotentieel maximaal te kunnen inschatten. Welke gebouwen moeten gesloopt worden? Welke moeten aangepast worden? Wat moet er bijgebouwd worden? Vragen die een antwoord moesten bieden op een groter vraagstuk waarin een duidelijke, centrale toegang belangrijk is, en tegelijkertijd de afdelingen ook apart toegankelijk moeten zijn voor bezoekers en gebruikers.

De verdeling tussen de afdelingen, net zoals de keuze om af te breken, te herstellen, te renoveren, bij te bouwen of te herorganiseren, werd bepaald op basis van een masterplan en schetsontwerpen. De oppervlakte-inschatting hield alvast rekening met een vernieuwde schietstand voor de politie en extra ruimte voor de hulpverlening.

Niet alleen de oppervlakteverdeling, maar ook de vorm en afzonderlijke functionaliteiten werden onder de loep genomen. Het doel was om alles zo efficiënt, compact en flexibel mogelijk te maken. Iets wat gemakkelijk opgevangen werd met een ingenieuze mobiele onderverdeling die naar keuze kan worden ingezet.

Het is een project waar de geïntegreerde samenwerking tussen architectuur en engineering duidelijk naar voren kwam en een platform bood voor de creatie van een modern schoolgebouw met hoge prestaties. Het proces leidde tot minimale verlieszones en een slimme oriëntatie om de passieve koeling en verwarming te optimaliseren en energieverbruik te verminderen, terwijl een goede balans met de architectonische visie wordt bewaard.

 

 

Naast functionaliteit, werd ook rekening gehouden met geluidscomfort of –overlast, veiligheid en beveiliging, een functioneel dak met goed georiënteerde zonnepanelen en een gunstige vorm om het licht zo goed mogelijk te laten binnenvallen waar het nodig is. Een aangenaam uitzicht hebben we ook niet laten ontbreken.

Al die keuzes leidden tot een optimaal resultaat waar duurzame energie wordt ingezet op een kostenefficiënte en toekomstgerichte manier.