Duurzame mobiliteit

Mobiliteit is één van de basisrechten van de mens. Het is het gevolg van de behoefte om elkaar te ontmoeten, contact te maken en te communiceren. Het is de manier om te gaan en te staan waar je wilt. Het is vrijheid.

Het begrip Duurzame Mobiliteit staat voor het beheer van mobiliteit voor de huidige generatie zonder de behoeften van de volgende generaties in het gedrang te brengen. Het is daarbij belangrijk om een evenwicht te vinden tussen de belangen op vlak van economie, maatschappij, natuur en milieu.

Vijf doelstellingen, zes pijlers

We stellen vijf doelstellingen voorop voor het Vlaamse landschap. Eerst en vooral willen we dat iedereen kan kiezen hoe ze zich veilig, gemakkelijk en snel verplaatsen om volwaardig deel te nemen aan het sociaal-maatschappelijke leven. Daarnaast willen we de verkeersonveiligheid terugdringen om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. Vervolgens houden we voor de weginfrastructuur rekening met de bereikbaarheid van economische knooppunten en poorten zodat functies zoveel mogelijk worden gecentraliseerd en toegankelijker worden terwijl de druk verlaagd wordt op het omliggende landschap. Tegelijkertijd brengen we een verhoging van de verkeersleefbaarheid, onafhankelijk van de ontwikkeling van de mobiliteitsintensiteit. Tot slot willen we de schade aan het milieu terugdringen onafhankelijk van de toekomstige mobiliteitsontwikkelingen.

We streven ernaar om het STOP-principe met oog voor Stappers, Trappers, het Openbaar vervoer en de Privévoertuigen maximaal te integreren in al onze projecten. Naast de uitwerking, speelt ook de participatie en dus communicatie een belangrijke rol. Waar kan, betrekken we de burgers en gebruikers bij het proces. Dat is ook de enige manier om bij ieder project vervoer op maat te ontwikkelen voor elke gebruiker.

Om onze doelen te bereiken en het duurzaamheidsverhaal maximaal te integreren in onze projecten, steunen we van bij het ontwerp steeds op zes pijlers. Deze zes pijlers zijn gebaseerd op de Sustainable Development Goals van de United Nations, de duurzaamheidstool GRO en de Sustatool methode: biodiversiteit, klimaatadaptatie, toegankelijkheid, veiligheid, circulariteit van materialen en multifunctionaliteit. Deze pijlers vragen om een synergie om goed te functioneren. We houden dit in gedachten van ontwerp over uitvoering tot beheer.