Liefkenshoekspoorverbinding, Antwerpen

2014
EvoltaProjectenLiefkenshoekspoorverbinding, Antwerpen
Opdrachtgever
TUC RAIL
Locatie
Antwerpen
Ontwerpteam
Team Consultancy services

Toezicht op aanleg van ondergrondse spoorinfrastructuur

De nieuwe spoorweg verbindt Linker- en Rechteroever voor vlotter goederentransport

Samen met TUC RAIL, het studiebureau van Infrabel, hield ons team Consultancy services werftoezicht bij de aanleg van de Liefkenshoekspoorverbinding – een ondergrondse spoorverbinding tussen de Antwerpse Linker- en Rechteroever. De Liefkenshoekspoorverbinding is een rechtstreekse spoorverbinding tussen de Linker- en de Rechteroever in de Haven van Antwerpen, waarbij het verkeer van goederentreinen tussen beide oevers mogelijk is zonder het havengebied te moeten verlaten.

Het project was niet alleen vanuit economische invalshoek heel belangrijk voor de haven van Antwerpen, maar heeft eveneens nuttige effecten tot gevolg gehad op de uitdagingen rond mobiliteit, leefmilieu en leefbaarheid in de Antwerpse regio.

De spoorverbinding bestaat uit een dubbelsporig tracé van 16,2 km van Bundel Zuid naar het vormingsstation van Antwerpen Noord dat hierbij onder drie waterpartijen loopt: het Waaslandkanaal, de Schelde en het Kanaaldok.

Naast het bouwen van diverse basisinfrastructuur zoals aquaduct, kokers, geluidsbuffers, slibwanden en open tunnels, werden eveneens aan de bestaande Beverenspoortunnel en de onderdoorgang onder de R2 renovatie- en aanpassingswerkzaamheden uitgevoerd. Voor het deel onder de Schelde en het Kanaaldok worden twee naast elkaar lopende enkelsporige tunnels geboord van elk 6 km lang.