Westerringspoor F400, Gent

2019/2022
EvoltaProjectenWesterringspoor F400, Gent
Opdrachtgever
Stadsbestuur Gent
Locatie
Gent
Ontwerpteam
Team Duurzame mobiliteit

Uitbreiding fietssnelweg met harmonieus fietspad en veilige fietsonderdoorgang

Nieuwe fietsverbindingen maken Gent extra fietsvriendelijk en -veilig

De fietsroute ‘Westerringspoor’ of ‘F400’ is een belangrijke Gentse fietssnelweg die het station Gent-Sint-Pieters verbindt met de Muide, Wondelgem, Mariakerke en de Brugse Poort. In 2018 vroeg Stad Gent ons om de fietssnelweg uit te breiden met een fietspad op de rand van het natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen. Twee jaar later werden we ook ingeschakeld voor de bouw van een nieuwe fietsonderdoorgang aan de drukke Drongensesteenweg, om de veiligheid van fietsers te verzekeren.

Ons team Duurzame mobiliteit ging over de volledige studieopdracht, van schetsontwerp tot aanbestedingsdossier en de coördinatie van de werken.

Comfortabel fietspad in harmonie met de omgeving

Op het drassige terrein van het beschermde natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen voorzagen we een fietsverbinding tussen de Noormanstraat en de Mahatma Ghandistraat. Daarbij kozen we voor een bruine, uitgewassen betonverharding, waardoor het fietspad volledig opgaat in de natuurlijke omgeving.

Tijdens de werken legden we vier overbruggingen aan over waterlopen. Drie bruggen (met een overspanning van 13, 14,5 en 21 meter) werden uitgevoerd als betonnen integraalbruggen, de vierde (met een overspanning van 14 meter) ontwierpen we op vraag van Onroerend Erfgoed in staal met een plankendek.

Veilige fietsonderdoorgang

De Drongensesteenweg is een van de belangrijkste wegen van de stad, die de R40 verbindt met de R4 en ook de aansluiting maakt met de E40. De verkeersader krijgt heel wat verkeer van en naar de stad te verwerken. Vóór de ingreep moeten fietsers op het Westerringspoor de Drongensesteenweg kruisen via een fietsoversteekplaats met lichten. Dat was niet alleen onveilig, maar belemmerde ook het fietscomfort en de continuïteit van de hoofdroute. Om daar een antwoord op te bieden, vroeg Stad Gent ons om een nieuwe fietsonderdoorgang uit te werken.

Na een evaluatie van verschillende scenario’s beslisten we om een nieuwe fietskoker te bouwen aansluitend op de bestaande Leiekoker. We verbreedden het zicht in de tunnel door een deel van de bestaande wand af te breken en te vervangen door een kolommenwand, wat een positieve impact heeft op de beleving en ervaring van de onderdoorgang. Het project omvatte onder meer watergebonden civiele werken, aanloophellingen, vaste brugoverspanningen en wegenwerken.

Vandaag kunnen fietsers en voetgangers het kruispunt van de Bunderweg en Drongensesteenweg veilig en ongehinderd ondergronds kruisen.