Inspirerende leeromgevingen

We kijken vanuit het perspectief van de kinderen/jongeren en creëren modulaire, polyvalente klassen met ruimte voor creativiteit, spel en natuurbeleving.

Onderwijs met nieuwe behoeftes

Het onderwijs ondergaat de laatste jaren grote wijzigingen op vlak van aanpak. Er wordt vaker afgestapt van de traditionele vorm van lesgeven waarbij de leerkracht vooraan de klas noteert op het bord en de kinderen braaf achter hun lessenaar volgen. Vandaag wordt veel meer aandacht besteed aan het individuele leertraject van het kind met oog voor persoonlijke ontwikkeling. Daarvoor snijden leerkrachten nieuwe methodes aan en veranderen ook de architecturale noden van de school.

We dragen ons steentje bij door telkens een gebouw te ontwerpen dat volledig integreert in haar omgeving en hiermee ook interageert. Op die manier nodigen we betrokkenheid uit van zowel de leerkrachten, de leerlingen, als de buurt. Daarnaast willen we een inspirerende omgeving creëren door het ontwerpen van groene oases, klimaatbestendige gebouwen en speelplaatsen, en passiefgebouwen. Door kinderen in zulke omgevingen te laten opgroeien en vertoeven, geven we deze waarden op een natuurlijke en belevende manier mee.

Polyvalent en modulair, gezond en veilig

De aanpasbaarheid van het onderwijs nodigt ons uit om polyvalente sites modulair te ontwerpen waarbij het leren centraal, maar niet alleen staat. Ook creativiteit en kunst, natuurbeleving, spel en beweging, rust en concentratie krijgen hun plek. Daarbij zijn we aandachtig voor het creëren van een geborgen omgeving die aanvoelt als een thuis. Dit gebeurt aan de hand van leerhoeken, instructielokalen, snoezelruimtes… De schoolarchitectuur vertrekt daarom altijd vanuit het perspectief van de schoolgaanden. Soms letterlijk als we het hebben over kinderen. De school is tenslotte een groot deel van hun leefwereld en opvoeding.

We bekijken de inplanting en indeling van het gebouw, de structuur en de technieken, de beleving en hoe we omspringen met het aspect duurzaamheid. Daarnaast is het ook onze plicht een gezonde en veilige omgeving te bouwen, zowel op als rond de school. Rond de school werken we met aanpasbare borden en gekleurde zebrapaden voor een veilige verkeerssituatie.