Klimaat & water

Water, natuur en mensen verbinden

Ecologie is een begrip dat diep verankerd zit in ons DNA en de verschillende domeinen verbindt. Voor ons is het een wisselwerking tussen fauna, flora, mensen en de omgeving. Het is ons doel om die elementen dichter bij elkaar te brengen. Bij ieder project. Dit doen we onder andere door groenblauwe netwerken te creëren. Ook zetten we al vanaf de ontwerpfase in op biodiversiteit en klimaatadaptatie. Zo bouwen we mee aan de omgeving van morgen, klaar voor de toekomst.

Onze aanpak is gebaseerd op de arcologie, waar architectuur en ecologie hand in hand gaan. Hierdoor krijgen opdrachten – die misschien louter infrastructureel van aard lijken – op alle schaalniveaus een kenmerkende meerwaarde. We bieden geïntegreerde oplossingen aan met aandacht voor de sociale context, economie én ecologie in elke fase van het ontwikkelingsproces.

Ecologische tools, juridische knowhow

Met behulp van onze expertise en samenwerking maximaliseren we voor ieder project de ruimtelijke kwaliteit in het landschap. Die kan gerealiseerd worden door aanleg van een gescheiden riolering. Zo wordt de afvalwaterzuivering ontlast en is er geringe kans op wateroverlast. Bovendien werkt het energiebesparend. Met de aanleg van groen(daken) of ecologische bufferbekkens, brengen we een positieve balans in de BAF+ indicator. Zo creëren we ook een biologische meerwaarde voor een gebied terwijl er infiltratie en buffering wordt gerealiseerd. Voor iedere opdracht, voeren we telkens een grondige analyse uit om de beste oplossing voor een specifiek gebied te vinden. Met respect voor de vooropgestelde doelen, de veerkrachtigheid van het landschap en de behoefte van alle gebruikers.

Naast onze technische ontwerpkennis, zetten we ook onze juridische knowhow van het beleidskader in. Bovendien werken we samen met partners zoals het Agentschap voor Natuur en Bos. Onze milieudeskundigen, ruimtelijke planners en landschapsarchitecten worden in verschillende projecten ingezet voor natuurinventarisaties en –analyses.

Sustainable Development Goals

Het uitgangspunt voor ieder project is meerwaarde bieden aan de maatschappij. We doen dat door ieder project af te toetsen aan de doelstellingen van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Daarvoor hebben we een intern team dat zich buigt over de meerwaarde van een project zelf, maar ook over de duurzaamheid. Op het einde van ieder project screenen we op zes punten: circulariteit en materialen (CM), participatie en toegankelijkheid (PT), biodiversiteit en milieu (BM), multifunctionaliteit en aanpasbaarheid (MA), veiligheid en gezondheid (VG), energie en klimaatadaptatie (EK). Zo trekken we belangrijke lessen voor toekomstige opdrachten wat een grote meerwaarde biedt voor het gehele proces, van analyse en schetsontwerp over detailmaterialen tot technieken tijdens aanbesteding en meer.