Stiemer, Genk

2022
EvoltaProjectenStiemer, Genk
Opdrachtgever
Aquafin
Locatie
Genk
Ontwerpteam
Team Mens & Milieu

Stiemer als herboren blauwgroene landschapsparel in Genk

Waterproblematiek in de Stiemervallei aangepakt met ambitieus masterplan

De Stiemervallei is een groenblauwe ader die loopt door het hart van Genk, Limburg. De Stiemerbeek die daar loopt wordt vergezeld van twee Aquafin collectors langs beide zijden die afvalwater afvoeren, maar door een verouderd systeem en hevigere regenval kampte de regio met afvaloverlast en geurhinder. Aquafin heeft de handen in elkaar geslagen met stad Genk en ons team Mens en Milieu om de waterproblematiek aan te pakken. Doel? De waterkwaliteit van de Stiemerbeek verbeteren en vermijden dat oppervlaktewater naar de collectoren stroomt.

Wat liep er nu precies mis? Langs beide zijden van de Stiemerbeek loopt een collector waarin het afvalwater van Oost- en West-Genk opgevangen wordt om het te laten uitkomen in het waterzuiveringsstation. De collector kan je zien als de autostrade voor afvalwater. Zodra er te veel water ophoopt in de buis, creëer je file en wordt overtollig water geëvacueerd via overstorten naar de dichtstbijzijnde gracht of waterloop zoals de Stiemerbeek. Alleen zorgde hevige regenval voor afval en regenwater in de collector waardoor dit terechtkwam in de Stiemerbeek en de waterkwaliteit achteruitging.

In het zuiveringsgebied van Genk bevinden zich een zeventigtal van deze overstorten. Er waren verschillende problemen. Ten eerste was het merendeel van deze overstortconstructies verouderd of beschadigd, waardoor ze niet optimaal werkten en ongecontroleerd overstroomden. Ten tweede stroomde het regenwater van de Stiemer bij hoge waterstand op verschillende plaatsen naar de collector in plaats van andersom. Hierdoor kwam er proper Stiemerwater in de riolering en vervolgens in onze zuiveringsinstallatie terecht, waar het vuil water te verdund aankwam om te kunnen zuiveren. Tot slot traden de overstorten te snel in werking, waardoor er soms afvalwater in de Stiemer terechtkwam.

De rioleringswerken vonden plaats op een 25-tal plekken aan de collector. Allereerst werden oude overstortconstructies afgebroken, bestaande aangepast en nieuwe gebouwd. Er werden ook terugslagkleppen geplaatst op de overstortleiding zodat de Stiemer niet meer kan terugstromen in het stelsel. Daarnaast werden rioleringsdeksels verankerd op de collector langs de Stiemer. Zo kan het water bij overdruk niet ontsnappen via de straatdeksels, maar verloopt dit gecontroleerd via de overstorten. Als laatste werden extra nooduitlaten geplaatst op de collector.

 

Om overlast bij de bewoners van de stad Genk te vermijden werd in het kader van dit project ook een studie gedaan naar de aanwezigheid van kelderaansluitingen en een eventueel risico op terugstromend water naar de huizen.Deze bewoners werden aangeschreven en kregen recht op een kleine terugslagklep ter hoogte van hun aansluiting op de riolering.

Later worden nog extra werken uitgevoerd om enerzijds het regenwater zo lang mogelijk in de wijken te houden waar het weer infiltreert naar het grondwater, en anderzijds om proper water af te voeren naar een nieuwe, natuurlijke stroom die zal meanderen langs de Stiemerbeekvallei en het grondwater verder aanvult.