Ganzendries, Bierbeek

EvoltaProjectenGanzendries, Bierbeek
Opdrachtgever
Gemeente Lubbeek, Gemeente Bierbeek
Locatie
Bierbeek
Ontwerpteam
Team Mens & milieu

Waterzuivering en nieuw wegdek in Bierbeek

Gescheiden en gezuiverd afval- en regenwater voor 1.100 inwoners

Veilige fietspaden en een goede riolering zijn belangrijke aandachtspunten voor elke gemeente. Met het project “Verbindingsriolering Ganzendries” maakten de gemeenten Bierbeek en Lubbeek werk van deze punten. Samen met de gemeentes, Aquafin en Fluvius hebben we de handen in elkaar geslagen om rioleringswerken uit te voeren en het fietspad te heraanleggen.

De rioleringswerken omvatten in eerste instantie het aanleggen van de verbindingsriolering tussen Pellenberg en de Tiensesteenweg om het afvalwater te scheiden van het regenwater. Daarnaast kwam er ook een pompstation om het afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie te brengen zodat het niet meer ongezuiverd in de natuur terecht komt en de waterkwaliteit sterk omhoog gaat. Als laatste werd een regenwaterbekken aangelegd waarlangs het regenwater vertraagd geloosd wordt in bestaande of nieuwe grachten.

Met deze werken verzamelt Aquafin het afvalwater van 1.100 inwoners uit Lubbeek en Bierbeek, dat eerst nog in de baangrachten belandde, en sluit dit aan op het rioleringsnet. Op termijn kan dit opgetrokken worden tot 1400 inwoners.

Nieuw rioleringsstelsel, nieuw fietspad

Een riolering aanbrengen gaat altijd gepaard met de heraanleg van een nieuw wegdek. In de zones waar er riolering werd geplaatst, werd ook de toenmalige rijwegverharding vernieuwd in asfalt (binnen de bebouwde kom) of beton (buiten de bebouwde kom).

 

 

Er werd ook een dubbel fietspad aangelegd, gescheiden van het wegdek, voor een vlotte en veilige verbinding langsheen de Ganzendries tussen Pellenberg en Lovenjoel. Als extra werd de straatverlichting vervangen door moderne energiezuinige ledverlichting.

                             Bron Quote Theo Francken: artikel hln

Nieuw rioleringsstelsel, nieuw fietspad

Een riolering aanbrengen gaat altijd gepaard met de heraanleg van een nieuw wegdek. In de zones waar er riolering werd geplaatst, werd ook de toenmalige rijwegverharding vernieuwd in asfalt (binnen de bebouwde kom) of beton (buiten de bebouwde kom).

 

 

Er werd ook een dubbel fietspad aangelegd, gescheiden van het wegdek, voor een vlotte en veilige verbinding langsheen de Ganzendries tussen Pellenberg en Lovenjoel. Als extra werd de straatverlichting vervangen door moderne energiezuinige ledverlichting.