Ruimte voor zorg

Met onze ruime ervaring in ontwerpen en kennis van reglementeringen en subsidieprogramma’s creëren we levensloopbestendige gebouwen waar zorg voorop staat.

Ruimte voor zorg

De zorgsector omvat een ruime waaier aan dienstverlening, van ziekenhuizen over woonzorgcentra en assistentiewoningen, tot kinderopvang en –begeleiding, dienstencentra en meer. De sector stelt complexe vragen die niet meer kunnen beantwoord worden met klassieke oplossingen of gebouwen. Wij stellen onze expertise ter beschikking om hier een gepast antwoord op te bieden.

Die expertise zetten we in om veerkrachtige, toekomstbestendige ruimtes te ontwikkelen die in de kern nog steeds helende omgevingen zijn waar de levens- of verblijfskwaliteit van fundamenteel belang zijn voor zowel het personeel als de patiënten, gebruikers en bezoekers. Alle aspecten zoals architectuur, setting, bereikbaarheid, klimaat, akoestiek, organisatie en technologie dragen daarbij toe.

Hoge eisen, hightech oplossingen

De hoge kwaliteitseisen en strikte regelgeving die komen kijken bij zorgcentra vragen om hightech oplossingen. Of het nu gaat om bouwen, renoveren of uitbreiden, ieder project vraagt aandacht voor voldoende capaciteit, de juiste uitrusting en plek voor specialisaties. Daarom zet ons team hun sterke ervaring in het ontwerpen van de nodige infrastructuur en gebouwen in, samen met hun grondige kennis van de reglementering en subsidieprogramma’s.

Zulke projecten vragen ook om extra voorzichtigheid en accuraatheid om het haalbaar en betaalbaar te houden. Daarom werken we steeds met de juiste experten en partners een goed gefaseerd en vooral duurzaam plan uit dat ruimte laat voor uitbreidingen, verschuivingen en herinrichtingen om op de steeds veranderende normen en behoeftes in te spelen.