Sport & spel

Ontmoetingsplek rond sport en spel

Als bedrijf staan we achter de slogan ‘Get in shape, shape the future’. Daarom zetten we in op de ontwikkeling van een gezonde geest in een gezond lichaam door een aangename, kwaliteitsvolle, en beter uitgeruste leefomgeving te ontwikkelen waar sport en spel centraal staan. We focussen daarom op integrale projecten waar verschillende indoor en outdoor disciplines samensmelten tot een ontmoetingsplek die integreert in de omgeving.

Regels en grenzen

Een sport heeft duidelijke grenzen en regels waarbij iedere lijn op het veld een betekenis heeft. Voor architectuur is dat net hetzelfde: we houden rekening met de regels, alleen verleggen wel graag onze grenzen. De eisen en noden van een project vormen daarom altijd het startpunt. We creëren een idee over het volume dat nodig zal zijn en over de ruimtes die een onderlinge relatie vragen. De uiteindelijke vorm wordt meebepaald op basis van functionele en intuïtieve circulatie. Verder houden we rekening met oriëntatie in functie van natuurlijk licht en natuurlijke warmtewinst, en streven we naar lichte en open ruimtes met goede ventilatie, verlichting, koeling en verwarming.

Tijdens het ontwerpproces kijken we ook naar karakter, vormelijkheid en materialisatie. We verkiezen warme materialen voor een aangename verblijfplaats, maar maken ook gebruik van robuuste materialen die bijdragen aan een duurzaam geheel gebouwd voor intensief gebruik. Als laatste vullen we de structuur aan met geluidsabsorberende materialen voor akoestisch comfort.

Integratie voor een betere levenskwaliteit

We mikken er steeds op om dynamische, multifunctionele sites te ontwerpen die aan alle noden voldoen. Ze vragen een hechte samenwerking met lokale besturen en partners van meet af aan. Samen maken we een grondige ruimtelijke studie die uiteindelijk leidt naar een resultaat waar ook andere domeinen in worden betrokken zoals klimaat en water, duurzame mobiliteit en sterke kernen.

Een betere levenskwaliteit wordt namelijk versterkt door natuur, biodiversiteit, recreatie, ontspanning, waterhuishouding en belevingswaarde te laten samenwerken in harmonie. Met projecten die sport en recreatie omkaderen creëren we een tussenportaal die de natuur en het stedelijk weefsel met elkaar verbindt. We bouwen bruggen tussen de verschillende actoren die aanwezig zijn in de buurt. Door gebruik te maken van onze interdisciplinaire kwaliteiten binnen Evolta, ogen we op het maken van een ontwerp waarbij deze architecturale en ruimtelijke aspecten met elkaar verweven zijn.

Maar de beweging gaat ook in de andere richting. We kijken niet alleen om sport- en spelelementen te integreren in onze maatschappij via grote sport- en recreatiecomplexen, maar brengen het in al onze projecten waar kan. Denk maar aan speellinten die straten en woonwijken verbinden met grotere recreatieparken, sporttoestellen in groenblauwe regio’s of spelelementen in inspirerende educatieve omgevingen. De schaal hoeft dus niet groot te zijn. We willen wel prikkelen om te bewegen en te spelen. Zo geven we meer identiteit, aantrekkingskracht en meerwaarde aan de plekken die we creëren.