Sterke kernen

Een leefbare stad is er een met centrale ruimte(s) voor ontmoeting en beleving. Dus zetten we sterk in op multifunctionele pleinen boordevol leven.

Inbreiding boven uitbreiding

Sterke kernen betekenen voor ons multifunctionele, sociale ontmoetingsplekken die ruimte bieden aan iedereen, ongeacht achtergrond of leeftijd. Het zijn plekken die je uitnodigen en kansen bieden om deel te nemen aan de samenleving. Bij iedere openbare ruimte vertrekken we vanuit het principe van inbreiding in plaats van uitbreiding. We bouwen niet meer, maar we bouwen en vernieuwen binnen de bestaande ruimte. We maken niet meer, we maken beter.

Ieder project vraagt ook om een innovatieve en geïntegreerde benadering waar besturen samenwerken met stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten. Met onze ecologische aanpak, zien we bij deze projecten telkens de opportuniteit om opnieuw groen en zelfs blauw te brengen waar vooral grijs is om zo de leefbaarheid te verhogen van gemeenten en steden. Het biedt ook extra ontwikkelingskansen voor belangrijke knooppunten en andere voorzieningen in de nabijheid. Daarom willen we telkens een centrale draaischijf creëren dat bruist met leven.