Pastoriestraat, Baal

2019
EvoltaProjectenPastoriestraat, Baal
Opdrachtgever
Gemeentebestuur Tremelo
Locatie
Baal
Ontwerpteam
Team Publieke ruimte

Vernieuwing dorpscentrum met riolering, nieuwe voet- en fietspaden en een nieuw wegdek

Baal kiest resoluut voor verkeersveiligheid en beleving

In opdracht van de gemeente Tremelo hebben we het centrum van Baal volledig vernieuwd, compleet met gescheiden riolering, ruimte voor de zachte weggebruiker, en een nieuw wegdek uit duurzaam beton. Ons team Publieke ruimte was verantwoordelijk voor het volledige project, van schetsontwerp tot aanbestedingsdossier en coördinatie van de werken.

Verkeersveiligheid, leefbaarheid en een kwalitatieve groeninrichting stonden centraal tijdens het ontwerpproces. De centrumstraat werd voorzien van fietssuggestiestroken en parkeervakken in kasseien. Door de toepassing van beton en kasseien straalt de straat degelijkheid en rust uit. Bomen op regelmatige afstand zorgen voor een groene aanblik.

De kruispunten werden benadert als leefbare dorpspleinen. Al zijn ze uiteraard verkeerskundig veilig aangelegd, de verkeerstechnische aspecten leggen geen hypotheek op de ruimtelijke beleving van de kruispunten. Het harmonische kleurgebruik van rijbaan en voetpaden versterkt de beleving van een dorpsplein. Dankzij het gebruik van duurzaam printbeton loopt het kleinschalig uitzicht van de voetpaden visueel door in de betonverharding van de rijbaan. In het groenontwerp werkten we met zowel meerstammige struiken als vaste planten.

Verder voorzagen we een gescheiden riolering in de Pastoriestraat en vijf aangrenzende straten, en pakten ook de volledige bovenbouw aan.