Hertstraat, Gent

Hertstraat, Gent

2023
EvoltaProjectenHertstraat, Gent
Opdrachtgever
Stadsbestuur Gent
Locatie
Gent
Ontwerpteam
Team Publieke ruimte

Vergroening en ontharding van 6 straten in Gent

Innovatieve stedenbouw voor een klimaatrobuuste stad

Tussen de Muinkschelde en het Koning Albert I Park ligt een stukje Gent met een bijzondere geschiedenis. Eeuwenlang bleef de Muinkmeersen een moerassig gebied binnen de stadsmuren waar de monniken van de Sint-Pietersabdij onder meer linnen lieten bleken. In 1851 werd een deel ervan ingericht als dierentuin, waarna de stad de gronden kocht en het ontwikkelde als een combinatie van stedelijk park, lanen met herenhuizen en lanen met werkmanshuizen. De wijk werd een voorbeeld van stedenbouwkundige innovatie uit het begin van de 20ste eeuw.

Honderd jaar later wil Stad Gent de historische wijk opnieuw aangrijpen als een voorbeeld van stedenbouwkundige innovatie. Deze keer niet als antwoord op de bevolkingsgroei en de huisvesting van een groeiende arbeidersklasse, maar wel om de stad voor te bereiden op de uitdagingen van morgen. Ons team Publieke ruimte staat in voor de volledige studieopdracht, van studie tot ontwerp, aanbesteding en begeleiding van de werken.

Klimaatverandering staat bovenaan het lijstje van uitdagingen van Stad Gent. Periodes van extreme hitte en hevige regenbuien komen steeds vaker voor, doordat de vele verhardingen in de stad een stedelijk hitte-eilandeffect veroorzaken. In het ontwerp van de cluster Hertstraat wordt daarom maximaal ingezet op ontharding. Zo komt er ruimte vrij voor geveltuinen tot wel 2 meter (!) breed, boomvakken en wadi’s. Water kan maximaal infiltreren in de vele groenzones en waterdoorlatende verhardingen. Het groen bestaat uit een combinatie van robuuste en klimaatbestendige plantensoorten, die gedijen in droge en tijdelijk natte bodems. Dankzij de vernieuwende inrichting kunnen huidige én toekomstige bewoners een plek vinden tussen het groen in het centrum van de stad.

De straten worden heringericht als woonerf – als leefstraten met een sterke verblijfsfunctie. Dat moet niet enkel de snelheid van het verkeer afremmen, maar creëert ook gedeelde ruimte met zitgelegenheid en spelprikkels. Een plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Een minder zichtbaar aspect, maar aanzienlijk onderdeel van het project, is de aanleg van rioleringen. Dichtbij de Nederschelde en binnen de sterk verstedelijkte context van Gent is dat onvermijdelijk een uitdaging.

Voor zo’n ingrijpende verandering is er een draagvlak nodig. Daarom werkten we een uitgebreid participatie- en communicatietraject uit, waarbij buurtbewoners konden plaatsnemen aan ontwerptafels om samen met ons hun straat vorm te geven.

Zowel het klimaatbestendige ontwerp als sterk doorgedreven participatief proces leverden brons op bij de uitreiking van de VLARIO-Innovatieprijs 2020.

WATT Revive, Gent

WATT Revive, Gent

2019
EvoltaProjectenWATT Revive, Gent
Opdrachtgever
Revive
Locatie
Gent
Ontwerpteam
Team Publieke ruimte

Herontwikkeling verlaten bedrijventerrein tot een bruisende woon- en werkwijk

Een succesvolle herbestemming met (een ecologisch) karakter

Samen met projectontwikkelaar Revive en partners KRAS architecten, Establis, Boydens en Fris in het Landschap toverden we één van de vuilste plekken van Gent om in één van de groenste. Een duurzame woon- en werkwijk in het hart van de stad met maar liefst 14 BEN-woningen en 59 dito appartementen, plaats voor kantoren en commerciële ruimtes, en een publieke tuin van 2000 m².

Ons team Publieke ruimte stond mee in voor de vertaling van het masterplan naar overtuigende ontwerpen, uitvoeringsdossiers en de uiteindelijke herontwikkeling.

Op de oude Elektrion-site werd sinds 1926 hoogwaardige motorolie geproduceerd op basis van koolzaad, wat heeft geleid tot ernstige bodemverontreiniging tot wel 7 meter diep. In eerste instantie werd het gebied gesaneerd en een masterplan en beeldkwaliteitsplan opgesteld.

Het bestaande kantoorgebouw en de overblijvende structuur van de historische loodsen werd nieuw leven ingeblazen door ze te renoveren, verbouwen en herbestemmen tot een bedrijvencentrum met lichtrijke, goed geïsoleerde kantoorruimtes, geschakeld aan een co-working space. Authentieke elementen werden zoveel mogelijk in ere hersteld.

Naast de kantoorontwikkeling werden twee meergezinswoningen opgetrokken in witte baksteen als accentgebouwen op de site. Ze werden net als alle andere woningen en appartementen ontworpen volgens de BEN-normen en aangesloten op het BEO-veld van de site.

Bij het project werd veel aandacht besteed aan de behoeften van de bewoners. De site werd opgewaardeerd tot semipublieke ruimte en toegankelijk gemaakt voor de buurt. Er werd bovendien een ‘buurtschuur’ voorzien, waar bewoners en omwonenden activiteiten kunnen organiseren. Wij ontwierpen de gemeenschappelijke tuin en creëerden nieuwe zachte verbindingen tussen de Pieter Colpaertsteeg en de Groene Vallei voor voetgangers en fietsers. De wijk is vandaag autovrij en enkel toegankelijk voor noodvoertuigen en vuilnisdiensten.

Het landschapsontwerp zet maximaal in op een natuurlijke en ongedwongen sfeer. De binnentuin is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, kunnen relaxen en lekkers kunnen meeplukken van de bessenstruiken op de parkranden of uit de moestuinbakken. We ontwierpen een glooiend parklandschap, wat mooi contrasteert met de sterke lijnen van de omliggende architectuur. De gediversifieerde vegetatie en hoogteverschillen houden de tuin interessant doorheen de verschillende seizoenen, en zorgen voor een gezonde biodiversiteit.

Dit project illustreert onze werkwijze in een complexe stedelijke omgeving, en toont hoe we in overleg met alle diensten een kwaliteitsvol, hedendaagse antwoord kunnen bieden op de stedelijke uitdagingen van vandaag en morgen.