Veerkrachtig wonen

We bouwen aan fijne plekken om te wonen en te vertoeven. Aan gebouwen en buurten met veel groen, ruimte voor werk en spel en een veilige mobiliteit.

Waar alle domeinen samen komen

Projecten voor wonen en recreatie vragen een uitgebreide expertise om demografische ontwikkelingen op een duurzame manier op te vangen. Het brengt alle domeinen samen, alsook al onze experts. Onze stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en infrastructuuringenieurs staan in voor de masterplanning, de opmaak van uitvoeringsdossiers, het ontwikkelen van de wegen- en rioleringsinfrastuur, de landschapsinrichting en sportterreinen.

Voor het uitbouwen of herontwikkelen van woonprojecten zoals residentiële gebouwen, nieuwbouwprojecten, sociale woningbouw of gemengde projecten, primeert de verblijfsfunctie nog steeds op andere functies. We mikken op een optimale leefbaarheid door mobiliteit, omgevingskwaliteit, klimaatbestendigheid en toegankelijkheid onder de loep te nemen.

Net zoals bij sterke kernen en duurzame kantoorgebouwen, focussen we op inbreiding waarbij we het landschap en het platteland zoveel mogelijk vrijwaren. We halen het autoverkeer ook uit de stad en geven ze terug aan de inwoners.

Natuur-lijke open ruimtes

Voor ons is Onbebouwde ruimte even belangrijk als bebouwde ruimte. Gemeenschappelijke en semi-publieke ruimtes op maat van de mens waar iedereen elkaar kan ontmoeten. Het is een leidraad die we in ons achterhoofd houden. Dit doen we door de buurtbewoners mee aan tafel uit te nodigen zoals in de Hertstraat te Gent. Op deze manier blijven we leren van andere visies wat we ook meenemen naar andere ontwerpen.

Een ontwerp op maat van de mens is waar het ecologische verhaal mee verbonden is. We proberen het autoverkeer te weren en plaats te maken voor fietsers en voetgangers. Zo ontwierpen we bij WATT Revive te Gent binnenruimtes met bessenstruiken waarvan je kan meeplukken, glooiende parklandschappen met een gezonde biodiversiteit contrasterend met sterke lijnen van de omliggende architectuur.