Liefkenshoekspoorverbinding, Antwerpen

Liefkenshoekspoorverbinding, Antwerpen

2014
EvoltaProjectenLiefkenshoekspoorverbinding, Antwerpen
Opdrachtgever
TUC RAIL
Locatie
Antwerpen
Ontwerpteam
Team Consultancy services

Toezicht op aanleg van ondergrondse spoorinfrastructuur

De nieuwe spoorweg verbindt Linker- en Rechteroever voor vlotter goederentransport

Samen met TUC RAIL, het studiebureau van Infrabel, hield ons team Consultancy services werftoezicht bij de aanleg van de Liefkenshoekspoorverbinding – een ondergrondse spoorverbinding tussen de Antwerpse Linker- en Rechteroever. De Liefkenshoekspoorverbinding is een rechtstreekse spoorverbinding tussen de Linker- en de Rechteroever in de Haven van Antwerpen, waarbij het verkeer van goederentreinen tussen beide oevers mogelijk is zonder het havengebied te moeten verlaten.

Het project was niet alleen vanuit economische invalshoek heel belangrijk voor de haven van Antwerpen, maar heeft eveneens nuttige effecten tot gevolg gehad op de uitdagingen rond mobiliteit, leefmilieu en leefbaarheid in de Antwerpse regio.

De spoorverbinding bestaat uit een dubbelsporig tracé van 16,2 km van Bundel Zuid naar het vormingsstation van Antwerpen Noord dat hierbij onder drie waterpartijen loopt: het Waaslandkanaal, de Schelde en het Kanaaldok.

Naast het bouwen van diverse basisinfrastructuur zoals aquaduct, kokers, geluidsbuffers, slibwanden en open tunnels, werden eveneens aan de bestaande Beverenspoortunnel en de onderdoorgang onder de R2 renovatie- en aanpassingswerkzaamheden uitgevoerd. Voor het deel onder de Schelde en het Kanaaldok worden twee naast elkaar lopende enkelsporige tunnels geboord van elk 6 km lang.

Westerringspoor F400, Gent

Westerringspoor F400, Gent

2019/2022
EvoltaProjectenWesterringspoor F400, Gent
Opdrachtgever
Stadsbestuur Gent
Locatie
Gent
Ontwerpteam
Team Duurzame mobiliteit

Uitbreiding fietssnelweg met harmonieus fietspad en veilige fietsonderdoorgang

Nieuwe fietsverbindingen maken Gent extra fietsvriendelijk en -veilig

De fietsroute ‘Westerringspoor’ of ‘F400’ is een belangrijke Gentse fietssnelweg die het station Gent-Sint-Pieters verbindt met de Muide, Wondelgem, Mariakerke en de Brugse Poort. In 2018 vroeg Stad Gent ons om de fietssnelweg uit te breiden met een fietspad op de rand van het natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen. Twee jaar later werden we ook ingeschakeld voor de bouw van een nieuwe fietsonderdoorgang aan de drukke Drongensesteenweg, om de veiligheid van fietsers te verzekeren.

Ons team Duurzame mobiliteit ging over de volledige studieopdracht, van schetsontwerp tot aanbestedingsdossier en de coördinatie van de werken.

Comfortabel fietspad in harmonie met de omgeving

Op het drassige terrein van het beschermde natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen voorzagen we een fietsverbinding tussen de Noormanstraat en de Mahatma Ghandistraat. Daarbij kozen we voor een bruine, uitgewassen betonverharding, waardoor het fietspad volledig opgaat in de natuurlijke omgeving.

Tijdens de werken legden we vier overbruggingen aan over waterlopen. Drie bruggen (met een overspanning van 13, 14,5 en 21 meter) werden uitgevoerd als betonnen integraalbruggen, de vierde (met een overspanning van 14 meter) ontwierpen we op vraag van Onroerend Erfgoed in staal met een plankendek.

Veilige fietsonderdoorgang

De Drongensesteenweg is een van de belangrijkste wegen van de stad, die de R40 verbindt met de R4 en ook de aansluiting maakt met de E40. De verkeersader krijgt heel wat verkeer van en naar de stad te verwerken. Vóór de ingreep moeten fietsers op het Westerringspoor de Drongensesteenweg kruisen via een fietsoversteekplaats met lichten. Dat was niet alleen onveilig, maar belemmerde ook het fietscomfort en de continuïteit van de hoofdroute. Om daar een antwoord op te bieden, vroeg Stad Gent ons om een nieuwe fietsonderdoorgang uit te werken.

Na een evaluatie van verschillende scenario’s beslisten we om een nieuwe fietskoker te bouwen aansluitend op de bestaande Leiekoker. We verbreedden het zicht in de tunnel door een deel van de bestaande wand af te breken en te vervangen door een kolommenwand, wat een positieve impact heeft op de beleving en ervaring van de onderdoorgang. Het project omvatte onder meer watergebonden civiele werken, aanloophellingen, vaste brugoverspanningen en wegenwerken.

Vandaag kunnen fietsers en voetgangers het kruispunt van de Bunderweg en Drongensesteenweg veilig en ongehinderd ondergronds kruisen.

Burggravenlaan, Gent

Burggravenlaan, Gent

2022
EvoltaProjectenBurggravenlaan, Gent
Opdrachtgever
Stadsbestuur Gent
Locatie
Gent
Ontwerpteam
Team Duurzame mobiliteit

Renovatie belangrijke verkeersbrug en aanleg fiets- en voetpaden

Stad Gent maakt “slechtste fietspad van Gent” vlotter, veiliger en pakken fietsvriendelijker

De Stropbrug, met de Burggravenlaan aan de ene kant van het water en de Achilles Heyndrickxlaan aan de andere, vormt een belangrijke verbinding tussen het station Gent-Sint-Pieters en Ledeberg. Het is bovendien de laatste fiets- en voetgangersbrug over de Schelde tot aan Zwijnaarde. Omdat de brug dateert uit de jaren ’70 en net zoals andere bruggen uit die periode tekenen vertoont van veroudering en jarenlang gebrekkig onderhoud, vroeg stad Gent om ze te renoveren. Ons team Duurzame mobiliteit stond in voor de volledige bovenbouw.

We voorzagen langs weerszijden comfortabele fiets- en voetpaden en renoveerden de brug zelf: het betonrot werd structureel hersteld, de oplegtoestellen en voegen werden vervangen, de sierpanelen verwijderd en vernieuwd …

Vandaag is het “slechtste fietspad van Gent” niet meer. Het verkeer tussen de Achilles Heyndrickxlaan en de Burggravenlaan verloopt vlotter en veiliger dan ooit, met verhoogde fietspaden in rode asfalt, volwaardige voetpaden, rustgevend groen, veilige oversteekplaatsen en trapconstructies waarlangs voetgangers de brugoversteek kunnen bereiken.

En ook aan de riolering schonken we de nodige aandacht. Een groot deel van het stedelijke gebied wordt namelijk afgevoerd via de riolering in het projectgebied. We werkten met afvoerkokers van meer dan twee meter breed om de grote volumes de baas te kunnen, en gebruikten speciale uitvoeringsmethodes om de stabiliteit te waarborgen rond het spoortalud en de aanloophellingen.

Fietsostrade F1, Zemst

Fietsostrade F1, Zemst

2019
EvoltaProjectenFietsostrade F1, Zemst
Opdrachtgever
Gemeente Zemst & Agentschap Wegen en Verkeer
Locatie
Zemst
Ontwerpteam
Team Duurzame mobiliteit

Aanleg fietsostrade en veilige fietsoversteekplaats

Zemst investeert in een vlotte en veilige fietsverbinding met Mechelen

Toen de gemeente Zemst een fietsostrade wilde voorzien langs de drukke Brusselsesteenweg (N1), stonden wij in voor de volledige studieopdracht – van schetsontwerp tot aanbesteding en coördinatie van de werken.

Het project bestond uit twee delen: de heraanleg van de fietspaden tussen de Heidestraat en de Zemstbaan, en een fietsoversteekplaats of bypass naar de Zemstsesteenweg langs de spoorlijn Antwerpen-Brussel.

Beide projecten sluiten naadloos aan bij het nieuwe ontwerp voor het kruispunt van de Brusselsesteenweg en de Zemstbaan in Mechelen. We hebben de werken goed op elkaar afgestemd om de verkeershinder op het traject zoveel mogelijk te beperken.

 

In het ontwerp van de nieuwe fietsostrade gebruikten we schrikstroken en groenbermen om de fietsstroken zoveel mogelijk te scheiden van de rijbaan. De bestaande fietspaden werden om diezelfde reden verhoogd en opnieuw aangelegd in rode asfalt.

Intussen werken we in het noorden van de fietssnelweg aan de aanbesteding van een vervolgtraject tot de Steenmolenstraat, dat de fietssnelweg verbindt met het station van Mechelen.